กิจกรรม "การสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน" ภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (ครั้งที่ 1)

 

วันที่ 18 มกราคม 2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม "การสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน" ภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (ครั้งที่ 1) ณ ศาลากลางบ้านสร้างหมากแข้ง ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี มี นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี และมีนายวัชรินทร์ เจิมประไพเป็นผู้กล่าวรายงาน มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำชุมชนที่มีความพร้อมติดตั้งเน็ตประชารัฐ ภายในอำเภอเมืองอุบลราชธานี จำนวน 28 คน 
การจัดกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ด้านดิจิทัล และข้อมูลเกี่ยวกับเน็ตประชารัฐและการใช้งานอินเทอร์เน็ตในระดับพื้นฐาน ให้กับกลุ่มผู้นำชุมชนจาก 24,700 หมู่บ้าน และสามารถต่อยอดการเรียนรู้ และสร้างประโยชน์ได้ด้วยตนเอง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลที่รวดเร็วอย่างรู้เท่าทัน โดยในจังหวัดอุบลราชธานี มีจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ จำนวนทั้งสิ้น 915 แห่ง ได้ดำเนินการติดตั้งเสร็จแล้วทั้ง 25 อำเภอ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

n1  n2

n3  n4

n5  n6


ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977