กิจกรรม Big Cleaning Day. จังหวัดอุบลราชธานี

 

นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day. และปลูกต้นไม้ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

17016101  17016102

17016103  17016104