อบรมความรู้เกี่ยวกับวินัยเบื้องต้น

 

นางสาวสุภาวดี ศิริวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน อบรมความรู้เกี่ยวกับวินัยเบื้องต้น ให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชการ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 

12026105  12026102

12026103  12026104