การประชุมคณะกรรมการสถิติ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้มีการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี ฉบับที่ ๒ ( พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ) โดยนายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าคำผงศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

19026101

19026102  

19026103

19026104

19026105

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977