งานสัมมนา GovChannel Road show 2018 จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดินทางมาเป็นประธานในงานสัมมนา GovChannel Road show 2018 จังหวัดอุบลราชธานี และพิธีเปิดตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ และสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานในกระทรวงฯ ร่วมต้อนรับและร่วมกิจกรรมฯ

23026101 23fab2018 00

23026102 23026104

23026105 23026106

23026107 23026108

23026109 23026110

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977