Big cleaning day เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรม Big cleaning day งานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยสถิติจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้นางสาวสุภาวดี ศิริวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

28026101

28026102

28026103

28026104 28026105

28026106


 

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977