ร่วมงานสภากาแฟ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 1/2561

 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงาน “สภากาแฟ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 1/2561” ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางในการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมี นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในฐานะเจ้าภาพฯ เป็นประธานในการจัดงานครั้งนี้


240561

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977