ร่วมงานสภากาแฟ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 1/2561

| พิมพ์ |

 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงาน “สภากาแฟ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 1/2561” ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางในการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมี นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในฐานะเจ้าภาพฯ เป็นประธานในการจัดงานครั้งนี้


240561