การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.สนง.สถิติจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี และ นายธฤติ ประสานสอน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3/2561 ณ หอประชุมอำเภอพิบูลมังสาหาร โดยมี นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมชี้แจงในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีความรู้ความเข้าใจก่อนลงพื้นที่สำรวจข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนในหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ ในระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2561 โดยผู้เข้าร่วมประชุมฯประกอบด้วยเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับ ซึ่งเป็นบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนของ กศน.อ.พิบูลมังสาหาร กศน.อ.สว่างวีระวงศ์ กศน.อ.โขงเจียม กศน.อ.สิรินธร กศน.อ.ศรีเมืองใหม่ กศน.อ.ตาลสุม และ กศน.อ.บุณฑริก รวมจำนวนทั้งสิ้น 90 คน

3

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977