การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 4/2561

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.สนง.สถิติจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 4/2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม 30.217 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยมีนายเธียรชัย พุทธรังสี รองผู้ว่าจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมชี้แจงในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีความรู้ความเข้าใจก่อนลงพื้นที่สำรวจข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนในหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ ในระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2561 โดยผู้เข้าร่วมประชุมฯประกอบด้วยเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับ ซึ่งเป็นบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนของ กศน.อ.เมืองอุบลราชธานี กศน.อ.วารินชำราบ กศน.อ.เขื่องใน กศน.อ.ม่วงสามสิบ กศน.อ.เหล่าเสือโก้ก และ กศน.อ.สำโรง รวมจำนวนทั้งสิ้น 63 คน

4.1

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977