รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำคณะเพื่อตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนบทบาทจากศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเดิมเพื่อตอบสนองการใช้งานของประชาชนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีนายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนให้การต้อนรับ

21076101 21076102

21076103 21076104

21076105 21076106

21076107 21076108

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977