การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2/2561

 

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 สนง.สถิติจังหวัดอุบลราชธานีจัดประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดอุบลราชธานี โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายเธียรชัย พุทธรังสี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธาน ในดำเนินการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาจังหวัดภายใต้โครงการแปลงแผนแม่บทสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่ ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังใหม่)

200961

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977