การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การถอดบทเรียนโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560

วันที่ 15-16 กันยายน 2561 คณะข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การถอดบทเรียนโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 ณ ศูนย์ประชุมจังหวัดนครราชสีมา ณ โรงแรมสตาร์ไลท์ รีสอร์ท เขาใหญ่ ตำบลหนองทันน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

15096101  

  

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977