เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ 25 อำเภอ ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

นายวินัย ผางจันทร์ดา ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานอำเภอร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในระหว่าง วันที่ 29 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ ทั้ง 25 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อประสานงานแผนงานโครงการในระดับพื้นที่ และสร้างเครือข่ายข้อมูลสถิติระดับอำเภอ/ชุมชน/หมู่บ้าน โดยนำเรื่องเข้าที่ประชุมฯดังนี้ 1.แผนการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2.โครงการเน็ตประชารัฐ และ ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

071261

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977