โครงการพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ จังหวัดอุบลราชธานี

 

     วันที่ 17 ธันวาคม 2561 นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ” เพื่อสร้างกลไกการทำงานในพื้นที่หมู่บ้านเน็ตประชารัฐ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล และผู้สนใจทั่วไปเป็นเครือข่ายการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลการใช้งาน ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเน็ตประชารัฐ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลจากภาครัฐสู่ชุมชน ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 3 โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โดยมีเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ ทั้ง 915 หมู่บ้าน ในจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้
     ในการนี้ นายวินัย ผางจันทร์ดา ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ รักษาราชการแทน สถิติจังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย

191261

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977