ผู้ตรวจกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมประชุมและหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องในการตรวจราชการแบบบูรณาการ เขตตรวจราชการที่ 14 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 

 

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 นายขจิต สุขุม ผู้ตรวจกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมประชุมและหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องในการตรวจราชการแบบบูรณาการ เขตตรวจราชการที่ 14 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ได้แก่ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สำนักงานบริการลูกค้า กสท อุบลราชธานี บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำนักงานไปรษณีย์เขต 10 ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

23046201 

 

 

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977