ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒

| พิมพ์ |

 

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ ร่วมกิจกรรมปลูกไม้ (ต้นยางนา จำนวน 100 ต้น) ณ วัดหนองปลาปาก เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๒ อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

21056201