ร่วมพิธีเปิด"โครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดอุบลราชธานี "

| พิมพ์ |

 

เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด"โครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดอุบลราชธานี " โดยนายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอุบลราชธานีและข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

05066202