ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

| พิมพ์ |

 

วันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

050762