สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่สำรวจข้อมูลจำนวนผู้เข้าร่วมชมกิจกรรมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

 

ในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะประธานคณะกรรมการประเมินผลการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ส่งเจ้าหน้าที่ออกจัดเก็บข้อมูลจำนวนผู้เข้าชมกิจกรรมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาฯ รวมทั้งสิ้น ๑๓ กิจกรรม

120762

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977