สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีร่วมพิธีวางเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

| พิมพ์ |

 

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีวางเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาราชภัฏอุบลราชธานี

28076203