สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายสถิติอำเภอเข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอโพธิ์ไทร

 

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้สถิติอำเภอโพธิ์ไทร เข้าร่วมในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอโพธิ์ไทร เพื่อให้ทราบถึง บทบาท/ภารกิจ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติและสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี และยินดีให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เมื่อมีการลงสำรวจงานโครงการต่างๆ ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย และยินดีร่วมเป็นเครือข่ายสถิติพื้นที่ระดับอำเภอ

250762

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977