Infographic ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม – กันยายน 2563

| พิมพ์ |
เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, ๐๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

 

Infographic ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม – กันยายน  2563

 

info .srn 3 63

 

Download PDF :  Infographic ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม – กันยายน  2563