เนื้อหา

ข่าวพฤศจิกายน 2563

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

 

 1. ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีและข่าวที่น่าสนใจวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

 

 1. ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีและข่าวที่น่าสนใจวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

 

 1. ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีและข่าวที่น่าสนใจวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

 2. ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีและข่าวที่น่าสนใจวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

 3. ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีและข่าวที่น่าสนใจวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

 4. ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีและข่าวที่น่าสนใจวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

 5. ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีและข่าวที่น่าสนใจวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 1

 6. ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีและข่าวที่น่าสนใจวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 2

 7. ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีและข่าวที่น่าสนใจวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

 8. ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีและข่าวที่น่าสนใจวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

 9. ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีและข่าวที่น่าสนใจวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563----

 10. ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีและข่าวที่น่าสนใจวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

 11. ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีและข่าวที่น่าสนใจวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 1

 12. ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีและข่าวที่น่าสนใจวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 2

 13. ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีและข่าวที่น่าสนใจวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563-

 

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977