การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม – กันยายน 2563 (รูปเล่มรายงาน)

พิมพ์
สร้างเมื่อ วันอังคาร, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

 

Download PDF : การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม – กันยายน 2563
                                  (รูปเล่มรายงาน)
 update01

 

 

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม – กันยายน  2563 (รูปเล่มรายงาน)