ข่าวNews 01มกราคม พ.ศ.2564

head news 0164

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มกราคม 2564

 

1.ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีและข่าวที่น่าสนใจวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564

 

2.ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีและข่าวที่น่าสนใจวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564

  

3.ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีและข่าวที่น่าสนใจวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 1

 

4.ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีและข่าวที่น่าสนใจวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 2

 

5.ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีและข่าวที่น่าสนใจวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564

 

6.ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีและข่าวที่น่าสนใจวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564

 

7.ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีและข่าวที่น่าสนใจวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 1

 

8.ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีและข่าวที่น่าสนใจวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 2

 

9.ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีและข่าวที่น่าสนใจวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 3

 

10.ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีและข่าวที่น่าสนใจวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 

 

11.ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีและข่าวที่น่าสนใจวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564

 

12.ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีและข่าวที่น่าสนใจวันที่ 17 - 18 มกราคม พ.ศ. 2564 

 

13.ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีและข่าวที่น่าสนใจวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564

 

14.ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีและข่าวที่น่าสนใจวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564

 

15.ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีและข่าวที่น่าสนใจวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564

 

16.ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีและข่าวที่น่าสนใจวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 1

 

17.ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีและข่าวที่น่าสนใจวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 2

 

18.ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีและข่าวที่น่าสนใจวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 3

 

19.ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีและข่าวที่น่าสนใจวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 1

 

20.ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีและข่าวที่น่าสนใจวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 2

 

21.ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีและข่าวที่น่าสนใจวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 3

 

22.ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีและข่าวที่น่าสนใจวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564

 

23.ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีและข่าวที่น่าสนใจวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2564

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนธันวาคม 63

news 12dec 63

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ธันวาคม 2563

 

 1. ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีและข่าวที่น่าสนใจวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563
 1. ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีและข่าวที่น่าสนใจวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 11
 2. ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีและข่าวที่น่าสนใจวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 2
 3. ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีและข่าวที่น่าสนใจวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563
 4. ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีและข่าวที่น่าสนใจวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 1
 5. ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีและข่าวที่น่าสนใจวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 2
 6. ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีและข่าวที่น่าสนใจวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 3

 

ข่าว ประจำเดือน ตุลาคม 2563

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ตุลาคม 2563

 

 

ข่าวพฤศจิกายน 2563

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

 

 1. ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีและข่าวที่น่าสนใจวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

 

 1. ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีและข่าวที่น่าสนใจวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

 

 1. ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีและข่าวที่น่าสนใจวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

 2. ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีและข่าวที่น่าสนใจวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

 3. ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีและข่าวที่น่าสนใจวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

 4. ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีและข่าวที่น่าสนใจวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

 5. ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีและข่าวที่น่าสนใจวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 1

 6. ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีและข่าวที่น่าสนใจวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 2

 7. ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีและข่าวที่น่าสนใจวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

 8. ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีและข่าวที่น่าสนใจวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

 9. ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีและข่าวที่น่าสนใจวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563----

 10. ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีและข่าวที่น่าสนใจวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

 11. ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีและข่าวที่น่าสนใจวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 1

 12. ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีและข่าวที่น่าสนใจวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 2

 13. ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีและข่าวที่น่าสนใจวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563-

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำปี 2564

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำปี 2563

     

 • ข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2563


  • ข่าวประจำเดือน ตุลาคม 2563
  • ข่าวประจำเดือน กันยายน 2563
  • ข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2563

  ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

  สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
  ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
  tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977