ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

 

Infographic ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน  พ.ศ. 2562

 

info 62 sss ubon2

ผล

 

การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน

 

.. 2562

ความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563

 


Infographic ความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563


yst 63 -1

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977