แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผังข้อมูล (mind map) และข้อมูลสถิติแต่ละรายการ ด้านเศรษฐกิจ เรื่อง "การค้าชายแดน" เขียนโดย admin 924
ผังข้อมูล (mind map) และข้อมูลสถิติแต่ละรายการ ด้านสังคม เรื่อง "การป้องกันและปราบปรามยาเพติด" เขียนโดย admin 1319
ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ เขียนโดย admin 1707
การประชุมคณะกรรมการสถิติ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2560 เขียนโดย admin 714
Mind map และข้อมูลสถิติทางการ (ชุดข้อมูลกลาง ด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ เรื่อง "ขยะ") เขียนโดย admin 1664
Mind map และข้อมูลสถิติทางการ (ชุดข้อมูลกลาง ด้านสังคม เรื่อง "ผู้สูงอายุ") เขียนโดย admin 1640
Mind map และข้อมูลสถิติทางการ (ชุดข้อมูลกลาง ด้านเศรษฐกิจ เรื่อง "การท่องเที่ยว") เขียนโดย admin 2277
Mind map และข้อมูลสถิติทางการ (ชุดข้อมูลกลาง ด้านเศรษฐกิจ เรื่อง "ข้าว") เขียนโดย admin 1758
ชุดข้อมูลกลาง (งบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2) เขียนโดย admin 2712
แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559-2564) เขียนโดย admin 1234

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977