แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ภารกิจงานเดือน ธ.ค.61 เขียนโดย admin 287
ภารกิจงานเดือน พ.ย.61 เขียนโดย admin 331
ภารกิจงานเดือน ต.ค.61 เขียนโดย admin 322
ภารกิจงานเดือน ก.ย.61 เขียนโดย admin 251
ภารกิจงานเดือน ส.ค.61 เขียนโดย admin 236
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เขียนโดย admin 133
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และคณะเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย admin 121
รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมประชุม ครม.สัญจร จังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย admin 135
รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย admin 135
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เขียนโดย admin 113
ภารกิจงานเดือน ก.ค.61 เขียนโดย admin 260
ภารกิจงานเดือน มิ.ย.61 เขียนโดย admin 311
ภารกิจงานเดือน พ.ค.61 เขียนโดย admin 339
ภารกิจงานเดือน เม.ย.61 เขียนโดย admin 321
ภารกิจงานเดือน มี.ค.61 เขียนโดย admin 356
ภารกิจงานเดือน ก.พ.61 เขียนโดย admin 512
สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดตัวแอป Thai Stat เขียนโดย admin 199
กระทรวงดิจิทัลฯ จับมือหน่วยงานในสังกัดฯ มอบของขวัญปีใหม่ 2561 ให้ประชาชน เขียนโดย admin 257
ภารกิจงานเดือน ม.ค.61 เขียนโดย admin 568
ภารกิจงานเดือน ธ.ค.60 เขียนโดย admin 691
ภารกิจงานเดือน พ.ย.60 เขียนโดย admin 588
ภารกิจงานเดือน ต.ค.60 เขียนโดย admin 684
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เขียนโดย admin 271
การจัดประชุมชี้แจง “โครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อยจังหวัดอุบลราชธานี” ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการ เขียนโดย admin 267
การดำเนินโครงการดิจิทัลชุมชนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผ่านโครงการ e-Commerce ชุมชนของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เขียนโดย admin 473
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เขียนโดย admin 364
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ การให้และรับของขวัญแก่ผู้บริหาร หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 370
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 820
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 4931
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 807
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 948
การรับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานสถิติ (วุฒิป.ตรี) เขียนโดย admin 2390
การตรวจราชการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 406
ร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ 2558 เขียนโดย admin 319
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมฯ เขียนโดย admin 409
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสนง.สถิติ จว.อบ. เขียนโดย admin 619
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 691
การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย admin 1198
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 523
การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดด้านที่อยู่อาศัย เขียนโดย admin 434
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป้นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 527
เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติฯ เขียนโดย admin 536
"แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย" งานใหญ่ของ สสช. เขียนโดย admin 423
โครงการสำรวจ ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 เขียนโดย admin 1242
โครงการสำรวจ ประจำเดือน มิถุนายน 2557 เขียนโดย admin 846
โครงการสำรวจ ประจำเดือนเมษายน 2557 เขียนโดย admin 503
โครงการสำรวจ ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 เขียนโดย admin 739
โครงการสำรวจ ประจำเดือน มีนาคม 2557 เขียนโดย admin 526
โครงการสำรวจ ประจำเดือน มกราคม 2557 เขียนโดย admin 458
โครงการสำรวจประจำเดือนธันวาคม 2556 เขียนโดย admin 507
โครงการประกวดวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ " จังหวัดของฉันในปี ๒๐๒๐" เขียนโดย admin 874
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 487
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลฯ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวฯ เขียนโดย admin 989
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดบูรณาการ (ก.บ.จ) เขียนโดย admin 466
การสัมนาโครงการสร้างกลไกงานคุ้มครองผู้บริโภคมิติใหม่ ภายใต้ประชาคมอาเซียน เขียนโดย admin 457
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนสิงหาคม 2556 เขียนโดย admin 468
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เขียนโดย admin 613
ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์คัดเลือกเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 520
การสำรวจสถานการณ์เด็ก MICs เขียนโดย admin 567
การประชุมชี้แจงงานโครงการสำมะโน/สำรวจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เขียนโดย admin 418
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 472
การประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ ระบบข้อมูลสถิติเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์จังหวัด เขียนโดย admin 475
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน 2555 เขียนโดย admin 456
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤษภาคม 2555 เขียนโดย admin 460
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนเมษายน 2555 เขียนโดย admin 423
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เขียนโดย admin 501
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 448
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 940
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 460
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เขียนโดย admin 747
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 เขียนโดย admin 1074
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 เขียนโดย admin 582
การตรวจราชการของผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 547
สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2555 (การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน : การนับจด) เขียนโดย admin 659
การอบรมอาสาสมัครวิทยากร ICT ชุมชน เขียนโดย admin 561
พิธีเปิดงานสัมมนา เขียนโดย admin 457
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เขียนโดย admin 517
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง ICT เขียนโดย admin 471
การประชุมชี้แจงโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2553 เขียนโดย admin 518
นายมาดี จังหวัดอุบลราชธานี ออกสำรวจสำรวจสำมะโนประชากร ครั้งยิ่งใหญ่ ครบรอบ 100 ปี เขียนโดย admin 589
การเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย admin 2104
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญร่วมถวายพระพร เขียนโดย admin 511
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกรกฎาคม 2553 เขียนโดย admin 472
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน 2553 เขียนโดย admin 486
ประกาศเลื่อนการจัดประชุม เขียนโดย admin 478
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เขียนโดย admin 520
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553 เขียนโดย admin 464
เชิญเที่ยวงาน อุบลราชธานี MICT (คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อดูรายละเอียดการจัดงาน) เขียนโดย admin 482
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมกราคม 2553 เขียนโดย admin 447
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 515
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤศจิกายน 2552 เขียนโดย admin 484
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนตุลาคม 2552 เขียนโดย admin 421
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกันยายน 2552 เขียนโดย admin 487
รับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมผู้ประสานงานการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 เขียนโดย admin 568
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกรกฎาคม 2552 เขียนโดย admin 439
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน 2552 เขียนโดย admin 450
งาน"อุบลราชธานี ICT Festival 2009" เขียนโดย admin 493
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤษภาคม 2552 เขียนโดย admin 457
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนเมษายน 2552 เขียนโดย admin 487
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มีนาคม 2552 เขียนโดย admin 503

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977