แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ภารกิจงานเดือน ต.ค.61 เขียนโดย admin 17
ภารกิจงานเดือน ก.ย.61 เขียนโดย admin 79
ภารกิจงานเดือน ส.ค.61 เขียนโดย admin 75
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เขียนโดย admin 19
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และคณะเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย admin 22
รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมประชุม ครม.สัญจร จังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย admin 20
รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย admin 19
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เขียนโดย admin 20
ภารกิจงานเดือน ก.ค.61 เขียนโดย admin 113
ภารกิจงานเดือน มิ.ย.61 เขียนโดย admin 149
ภารกิจงานเดือน พ.ค.61 เขียนโดย admin 163
ภารกิจงานเดือน เม.ย.61 เขียนโดย admin 208
ภารกิจงานเดือน มี.ค.61 เขียนโดย admin 229
ภารกิจงานเดือน ก.พ.61 เขียนโดย admin 347
สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดตัวแอป Thai Stat เขียนโดย admin 77
กระทรวงดิจิทัลฯ จับมือหน่วยงานในสังกัดฯ มอบของขวัญปีใหม่ 2561 ให้ประชาชน เขียนโดย admin 92
ภารกิจงานเดือน ม.ค.61 เขียนโดย admin 456
ภารกิจงานเดือน ธ.ค.60 เขียนโดย admin 511
ภารกิจงานเดือน พ.ย.60 เขียนโดย admin 442
ภารกิจงานเดือน ต.ค.60 เขียนโดย admin 534
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เขียนโดย admin 134
การจัดประชุมชี้แจง “โครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อยจังหวัดอุบลราชธานี” ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการ เขียนโดย admin 137
การดำเนินโครงการดิจิทัลชุมชนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผ่านโครงการ e-Commerce ชุมชนของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เขียนโดย admin 339
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เขียนโดย admin 281
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ การให้และรับของขวัญแก่ผู้บริหาร หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 298
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 696
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 4647
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 713
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 872
การรับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานสถิติ (วุฒิป.ตรี) เขียนโดย admin 2176
การตรวจราชการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 268
ร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ 2558 เขียนโดย admin 256
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมฯ เขียนโดย admin 349
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสนง.สถิติ จว.อบ. เขียนโดย admin 551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 615
การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย admin 1128
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 454
การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดด้านที่อยู่อาศัย เขียนโดย admin 365
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป้นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 459
เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติฯ เขียนโดย admin 463
"แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย" งานใหญ่ของ สสช. เขียนโดย admin 361
โครงการสำรวจ ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 เขียนโดย admin 1117
โครงการสำรวจ ประจำเดือน มิถุนายน 2557 เขียนโดย admin 724
โครงการสำรวจ ประจำเดือนเมษายน 2557 เขียนโดย admin 432
โครงการสำรวจ ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 เขียนโดย admin 651
โครงการสำรวจ ประจำเดือน มีนาคม 2557 เขียนโดย admin 450
โครงการสำรวจ ประจำเดือน มกราคม 2557 เขียนโดย admin 414
โครงการสำรวจประจำเดือนธันวาคม 2556 เขียนโดย admin 433
โครงการประกวดวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ " จังหวัดของฉันในปี ๒๐๒๐" เขียนโดย admin 805
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 425
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลฯ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวฯ เขียนโดย admin 811
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดบูรณาการ (ก.บ.จ) เขียนโดย admin 375
การสัมนาโครงการสร้างกลไกงานคุ้มครองผู้บริโภคมิติใหม่ ภายใต้ประชาคมอาเซียน เขียนโดย admin 371
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนสิงหาคม 2556 เขียนโดย admin 401
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เขียนโดย admin 474
ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์คัดเลือกเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 450
การสำรวจสถานการณ์เด็ก MICs เขียนโดย admin 495
การประชุมชี้แจงงานโครงการสำมะโน/สำรวจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เขียนโดย admin 357
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 388
การประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ ระบบข้อมูลสถิติเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์จังหวัด เขียนโดย admin 378
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน 2555 เขียนโดย admin 380
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤษภาคม 2555 เขียนโดย admin 371
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนเมษายน 2555 เขียนโดย admin 346
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เขียนโดย admin 445
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 379
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 892
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 385
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เขียนโดย admin 644
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 เขียนโดย admin 1017
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 เขียนโดย admin 485
การตรวจราชการของผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 475
สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2555 (การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน : การนับจด) เขียนโดย admin 562
การอบรมอาสาสมัครวิทยากร ICT ชุมชน เขียนโดย admin 443
พิธีเปิดงานสัมมนา เขียนโดย admin 386
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เขียนโดย admin 449
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง ICT เขียนโดย admin 399
การประชุมชี้แจงโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2553 เขียนโดย admin 417
นายมาดี จังหวัดอุบลราชธานี ออกสำรวจสำรวจสำมะโนประชากร ครั้งยิ่งใหญ่ ครบรอบ 100 ปี เขียนโดย admin 506
การเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย admin 1925
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญร่วมถวายพระพร เขียนโดย admin 402
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกรกฎาคม 2553 เขียนโดย admin 378
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน 2553 เขียนโดย admin 423
ประกาศเลื่อนการจัดประชุม เขียนโดย admin 396
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เขียนโดย admin 450
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553 เขียนโดย admin 403
เชิญเที่ยวงาน อุบลราชธานี MICT (คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อดูรายละเอียดการจัดงาน) เขียนโดย admin 403
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมกราคม 2553 เขียนโดย admin 356
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 421
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤศจิกายน 2552 เขียนโดย admin 394
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนตุลาคม 2552 เขียนโดย admin 375
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกันยายน 2552 เขียนโดย admin 416
รับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมผู้ประสานงานการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 เขียนโดย admin 493
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกรกฎาคม 2552 เขียนโดย admin 364
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน 2552 เขียนโดย admin 390
งาน"อุบลราชธานี ICT Festival 2009" เขียนโดย admin 401
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤษภาคม 2552 เขียนโดย admin 375
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนเมษายน 2552 เขียนโดย admin 387
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มีนาคม 2552 เขียนโดย admin 400
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลนครอุบลราชธานี เขียนโดย admin 367
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน พฤศจิกายน 2551 เขียนโดย admin 379

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977