แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านสถิติ) โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 เขียนโดย admin 3009
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 เขียนโดย admin 2217
ภารกิจงานเดือน ธ.ค.61 เขียนโดย admin 843
ภารกิจงานเดือน พ.ย.61 เขียนโดย admin 948
ภารกิจงานเดือน ต.ค.61 เขียนโดย admin 887
ภารกิจงานเดือน ก.ย.61 เขียนโดย admin 825
ภารกิจงานเดือน ส.ค.61 เขียนโดย admin 670
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เขียนโดย admin 498
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และคณะเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย admin 518
รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมประชุม ครม.สัญจร จังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย admin 550
รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย admin 629
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เขียนโดย admin 537
ภารกิจงานเดือน ก.ค.61 เขียนโดย admin 739
ภารกิจงานเดือน มิ.ย.61 เขียนโดย admin 751
ภารกิจงานเดือน พ.ค.61 เขียนโดย admin 875
ภารกิจงานเดือน เม.ย.61 เขียนโดย admin 813
ภารกิจงานเดือน มี.ค.61 เขียนโดย admin 817
ภารกิจงานเดือน ก.พ.61 เขียนโดย admin 984
สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดตัวแอป Thai Stat เขียนโดย admin 576
กระทรวงดิจิทัลฯ จับมือหน่วยงานในสังกัดฯ มอบของขวัญปีใหม่ 2561 ให้ประชาชน เขียนโดย admin 905
ภารกิจงานเดือน ม.ค.61 เขียนโดย admin 1128
ภารกิจงานเดือน ธ.ค.60 เขียนโดย admin 1206
ภารกิจงานเดือน พ.ย.60 เขียนโดย admin 1123
ภารกิจงานเดือน ต.ค.60 เขียนโดย admin 1190
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เขียนโดย admin 786
การจัดประชุมชี้แจง “โครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อยจังหวัดอุบลราชธานี” ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการ เขียนโดย admin 670
การดำเนินโครงการดิจิทัลชุมชนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผ่านโครงการ e-Commerce ชุมชนของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เขียนโดย admin 877
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เขียนโดย admin 714
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ การให้และรับของขวัญแก่ผู้บริหาร หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 696
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 1271
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 1175
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 1282
การตรวจราชการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 733
ร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ 2558 เขียนโดย admin 638
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมฯ เขียนโดย admin 740
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสนง.สถิติ จว.อบ. เขียนโดย admin 956
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 1094
การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย admin 1651
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 860
การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดด้านที่อยู่อาศัย เขียนโดย admin 741
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป้นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 842
เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติฯ เขียนโดย admin 886
"แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย" งานใหญ่ของ สสช. เขียนโดย admin 729
โครงการสำรวจ ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 เขียนโดย admin 1717
โครงการสำรวจ ประจำเดือน มิถุนายน 2557 เขียนโดย admin 1492
โครงการสำรวจ ประจำเดือนเมษายน 2557 เขียนโดย admin 767
โครงการสำรวจ ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 เขียนโดย admin 1129
โครงการสำรวจ ประจำเดือน มีนาคม 2557 เขียนโดย admin 859
โครงการสำรวจ ประจำเดือน มกราคม 2557 เขียนโดย admin 771
โครงการสำรวจประจำเดือนธันวาคม 2556 เขียนโดย admin 826
โครงการประกวดวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ " จังหวัดของฉันในปี ๒๐๒๐" เขียนโดย admin 1247
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 729
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลฯ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวฯ เขียนโดย admin 1656
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดบูรณาการ (ก.บ.จ) เขียนโดย admin 719
การสัมนาโครงการสร้างกลไกงานคุ้มครองผู้บริโภคมิติใหม่ ภายใต้ประชาคมอาเซียน เขียนโดย admin 654
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนสิงหาคม 2556 เขียนโดย admin 771
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เขียนโดย admin 866
ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์คัดเลือกเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 855
การสำรวจสถานการณ์เด็ก MICs เขียนโดย admin 813
การประชุมชี้แจงงานโครงการสำมะโน/สำรวจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เขียนโดย admin 641
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 768
การประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ ระบบข้อมูลสถิติเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์จังหวัด เขียนโดย admin 687
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน 2555 เขียนโดย admin 699
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤษภาคม 2555 เขียนโดย admin 667
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนเมษายน 2555 เขียนโดย admin 619
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เขียนโดย admin 726
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 712
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 1169
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 697
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เขียนโดย admin 1705
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 เขียนโดย admin 1351
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 เขียนโดย admin 858
การตรวจราชการของผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 804
สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2555 (การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน : การนับจด) เขียนโดย admin 931
การอบรมอาสาสมัครวิทยากร ICT ชุมชน เขียนโดย admin 827
พิธีเปิดงานสัมมนา เขียนโดย admin 662
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เขียนโดย admin 774
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง ICT เขียนโดย admin 704
การประชุมชี้แจงโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2553 เขียนโดย admin 822
นายมาดี จังหวัดอุบลราชธานี ออกสำรวจสำรวจสำมะโนประชากร ครั้งยิ่งใหญ่ ครบรอบ 100 ปี เขียนโดย admin 917
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญร่วมถวายพระพร เขียนโดย admin 737
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกรกฎาคม 2553 เขียนโดย admin 724
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน 2553 เขียนโดย admin 705
ประกาศเลื่อนการจัดประชุม เขียนโดย admin 707
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เขียนโดย admin 877
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553 เขียนโดย admin 694
เชิญเที่ยวงาน อุบลราชธานี MICT (คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อดูรายละเอียดการจัดงาน) เขียนโดย admin 716
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมกราคม 2553 เขียนโดย admin 712
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 798
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤศจิกายน 2552 เขียนโดย admin 853
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนตุลาคม 2552 เขียนโดย admin 623
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกันยายน 2552 เขียนโดย admin 693
รับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมผู้ประสานงานการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 เขียนโดย admin 876
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกรกฎาคม 2552 เขียนโดย admin 707
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน 2552 เขียนโดย admin 663
งาน"อุบลราชธานี ICT Festival 2009" เขียนโดย admin 713
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤษภาคม 2552 เขียนโดย admin 682
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนเมษายน 2552 เขียนโดย admin 711
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มีนาคม 2552 เขียนโดย admin 729
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลนครอุบลราชธานี เขียนโดย admin 686

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977