แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ภารกิจงานเดือน มิ.ย.61 เขียนโดย admin 45
ภารกิจงานเดือน พ.ค.61 เขียนโดย admin 59
ภารกิจงานเดือน เม.ย.61 เขียนโดย admin 114
ภารกิจงานเดือน มี.ค.61 เขียนโดย admin 130
ภารกิจงานเดือน ก.พ.61 เขียนโดย admin 241
สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดตัวแอป Thai Stat เขียนโดย admin 54
กระทรวงดิจิทัลฯ จับมือหน่วยงานในสังกัดฯ มอบของขวัญปีใหม่ 2561 ให้ประชาชน เขียนโดย admin 60
ภารกิจงานเดือน ม.ค.61 เขียนโดย admin 340
ภารกิจงานเดือน ธ.ค.60 เขียนโดย admin 378
ภารกิจงานเดือน พ.ย.60 เขียนโดย admin 323
ภารกิจงานเดือน ต.ค.60 เขียนโดย admin 412
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เขียนโดย admin 239
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ การให้และรับของขวัญแก่ผู้บริหาร หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 266
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 661
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 4534
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 685
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 844
การรับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานสถิติ (วุฒิป.ตรี) เขียนโดย admin 2039
ร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ 2558 เขียนโดย admin 231
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมฯ เขียนโดย admin 328
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสนง.สถิติ จว.อบ. เขียนโดย admin 529
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 592
การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย admin 1090
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 436
การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดด้านที่อยู่อาศัย เขียนโดย admin 346
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป้นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 440
เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติฯ เขียนโดย admin 440
"แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย" งานใหญ่ของ สสช. เขียนโดย admin 340
โครงการสำรวจ ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 เขียนโดย admin 1024
โครงการสำรวจ ประจำเดือน มิถุนายน 2557 เขียนโดย admin 664
โครงการสำรวจ ประจำเดือนเมษายน 2557 เขียนโดย admin 404
โครงการสำรวจ ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 เขียนโดย admin 626
โครงการสำรวจ ประจำเดือน มีนาคม 2557 เขียนโดย admin 432
โครงการสำรวจ ประจำเดือน มกราคม 2557 เขียนโดย admin 398
โครงการสำรวจประจำเดือนธันวาคม 2556 เขียนโดย admin 410
โครงการประกวดวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ " จังหวัดของฉันในปี ๒๐๒๐" เขียนโดย admin 775
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 401
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลฯ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวฯ เขียนโดย admin 725
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดบูรณาการ (ก.บ.จ) เขียนโดย admin 355
การสัมนาโครงการสร้างกลไกงานคุ้มครองผู้บริโภคมิติใหม่ ภายใต้ประชาคมอาเซียน เขียนโดย admin 354
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนสิงหาคม 2556 เขียนโดย admin 386
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เขียนโดย admin 440
ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์คัดเลือกเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 426
การสำรวจสถานการณ์เด็ก MICs เขียนโดย admin 463
การประชุมชี้แจงงานโครงการสำมะโน/สำรวจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เขียนโดย admin 339
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 368
การประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ ระบบข้อมูลสถิติเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์จังหวัด เขียนโดย admin 350
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน 2555 เขียนโดย admin 355
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤษภาคม 2555 เขียนโดย admin 350
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนเมษายน 2555 เขียนโดย admin 327
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เขียนโดย admin 426
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 361
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 874
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 364
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เขียนโดย admin 594
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 เขียนโดย admin 988
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 เขียนโดย admin 461
การตรวจราชการของผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 451
สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2555 (การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน : การนับจด) เขียนโดย admin 536
การอบรมอาสาสมัครวิทยากร ICT ชุมชน เขียนโดย admin 426
พิธีเปิดงานสัมมนา เขียนโดย admin 365
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เขียนโดย admin 428
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง ICT เขียนโดย admin 378
การประชุมชี้แจงโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2553 เขียนโดย admin 394
นายมาดี จังหวัดอุบลราชธานี ออกสำรวจสำรวจสำมะโนประชากร ครั้งยิ่งใหญ่ ครบรอบ 100 ปี เขียนโดย admin 486
การเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย admin 1831
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญร่วมถวายพระพร เขียนโดย admin 380
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกรกฎาคม 2553 เขียนโดย admin 361
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน 2553 เขียนโดย admin 406
ประกาศเลื่อนการจัดประชุม เขียนโดย admin 375
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เขียนโดย admin 426
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553 เขียนโดย admin 383
เชิญเที่ยวงาน อุบลราชธานี MICT (คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อดูรายละเอียดการจัดงาน) เขียนโดย admin 380
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมกราคม 2553 เขียนโดย admin 337
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 401
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤศจิกายน 2552 เขียนโดย admin 374
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนตุลาคม 2552 เขียนโดย admin 357
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกันยายน 2552 เขียนโดย admin 393
รับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมผู้ประสานงานการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 เขียนโดย admin 473
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกรกฎาคม 2552 เขียนโดย admin 343
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน 2552 เขียนโดย admin 371
งาน"อุบลราชธานี ICT Festival 2009" เขียนโดย admin 379
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤษภาคม 2552 เขียนโดย admin 359
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนเมษายน 2552 เขียนโดย admin 367
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มีนาคม 2552 เขียนโดย admin 378
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลนครอุบลราชธานี เขียนโดย admin 349
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน พฤศจิกายน 2551 เขียนโดย admin 360
การรับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 490
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กันยายน 2551 เขียนโดย admin 422
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กรกฎาคม 2551 เขียนโดย admin 339
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน พฤษภาคม 2551 เขียนโดย admin 359
พิธีเปิดการประชุมการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงการจัดทำตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาจังหวัด เขียนโดย admin 417
ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย admin 470
การประชุมทางไกล สสช. น้ำหนึ่งใจเดียว ครั้งที่ 1/2550 เขียนโดย admin 389
เราได้อะไรจากสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2550 เขียนโดย admin 412
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานโครงการสำรวจ ฯ เดือนมกราคม 2550 เขียนโดย admin 359
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานโครงการสำรวจ ฯ เดือนธันวาคม 2549 เขียนโดย admin 350
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานโครงการสำรวจ ฯ เดือนพฤศจิกายน 2549 เขียนโดย admin 345
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานโครงการสำรวจ ฯ เดือนตุลาคม 2549 เขียนโดย admin 360
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานโครงการฯ สิงหาคม - กันยายน 2549 เขียนโดย admin 409

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977