แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 974
ภารกิจงานเดือน ธ.ค.61 เขียนโดย admin 464
ภารกิจงานเดือน พ.ย.61 เขียนโดย admin 538
ภารกิจงานเดือน ต.ค.61 เขียนโดย admin 491
ภารกิจงานเดือน ก.ย.61 เขียนโดย admin 379
ภารกิจงานเดือน ส.ค.61 เขียนโดย admin 381
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เขียนโดย admin 235
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และคณะเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย admin 241
รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมประชุม ครม.สัญจร จังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย admin 261
รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย admin 272
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เขียนโดย admin 231
ภารกิจงานเดือน ก.ค.61 เขียนโดย admin 398
ภารกิจงานเดือน มิ.ย.61 เขียนโดย admin 451
ภารกิจงานเดือน พ.ค.61 เขียนโดย admin 483
ภารกิจงานเดือน เม.ย.61 เขียนโดย admin 466
ภารกิจงานเดือน มี.ค.61 เขียนโดย admin 455
ภารกิจงานเดือน ก.พ.61 เขียนโดย admin 645
สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดตัวแอป Thai Stat เขียนโดย admin 315
กระทรวงดิจิทัลฯ จับมือหน่วยงานในสังกัดฯ มอบของขวัญปีใหม่ 2561 ให้ประชาชน เขียนโดย admin 452
ภารกิจงานเดือน ม.ค.61 เขียนโดย admin 712
ภารกิจงานเดือน ธ.ค.60 เขียนโดย admin 821
ภารกิจงานเดือน พ.ย.60 เขียนโดย admin 703
ภารกิจงานเดือน ต.ค.60 เขียนโดย admin 822
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เขียนโดย admin 395
การจัดประชุมชี้แจง “โครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อยจังหวัดอุบลราชธานี” ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการ เขียนโดย admin 402
การดำเนินโครงการดิจิทัลชุมชนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผ่านโครงการ e-Commerce ชุมชนของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เขียนโดย admin 584
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เขียนโดย admin 455
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ การให้และรับของขวัญแก่ผู้บริหาร หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 458
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 938
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 5331
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 893
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 1043
การรับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานสถิติ (วุฒิป.ตรี) เขียนโดย admin 2718
การตรวจราชการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 488
ร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ 2558 เขียนโดย admin 402
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมฯ เขียนโดย admin 481
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสนง.สถิติ จว.อบ. เขียนโดย admin 701
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 797
การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย admin 1269
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 604
การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดด้านที่อยู่อาศัย เขียนโดย admin 511
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป้นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 610
เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติฯ เขียนโดย admin 636
"แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย" งานใหญ่ของ สสช. เขียนโดย admin 494
โครงการสำรวจ ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 เขียนโดย admin 1354
โครงการสำรวจ ประจำเดือน มิถุนายน 2557 เขียนโดย admin 1000
โครงการสำรวจ ประจำเดือนเมษายน 2557 เขียนโดย admin 564
โครงการสำรวจ ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 เขียนโดย admin 848
โครงการสำรวจ ประจำเดือน มีนาคม 2557 เขียนโดย admin 626
โครงการสำรวจ ประจำเดือน มกราคม 2557 เขียนโดย admin 511
โครงการสำรวจประจำเดือนธันวาคม 2556 เขียนโดย admin 599
โครงการประกวดวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ " จังหวัดของฉันในปี ๒๐๒๐" เขียนโดย admin 991
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 557
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลฯ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวฯ เขียนโดย admin 1139
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดบูรณาการ (ก.บ.จ) เขียนโดย admin 547
การสัมนาโครงการสร้างกลไกงานคุ้มครองผู้บริโภคมิติใหม่ ภายใต้ประชาคมอาเซียน เขียนโดย admin 516
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนสิงหาคม 2556 เขียนโดย admin 541
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เขียนโดย admin 714
ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์คัดเลือกเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 614
การสำรวจสถานการณ์เด็ก MICs เขียนโดย admin 664
การประชุมชี้แจงงานโครงการสำมะโน/สำรวจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เขียนโดย admin 479
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 560
การประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ ระบบข้อมูลสถิติเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์จังหวัด เขียนโดย admin 540
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน 2555 เขียนโดย admin 519
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤษภาคม 2555 เขียนโดย admin 527
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนเมษายน 2555 เขียนโดย admin 479
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เขียนโดย admin 563
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 519
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 1015
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 538
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เขียนโดย admin 906
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 เขียนโดย admin 1131
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 เขียนโดย admin 668
การตรวจราชการของผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 611
สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2555 (การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน : การนับจด) เขียนโดย admin 749
การอบรมอาสาสมัครวิทยากร ICT ชุมชน เขียนโดย admin 623
พิธีเปิดงานสัมมนา เขียนโดย admin 515
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เขียนโดย admin 577
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง ICT เขียนโดย admin 533
การประชุมชี้แจงโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2553 เขียนโดย admin 605
นายมาดี จังหวัดอุบลราชธานี ออกสำรวจสำรวจสำมะโนประชากร ครั้งยิ่งใหญ่ ครบรอบ 100 ปี เขียนโดย admin 691
การเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย admin 2302
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญร่วมถวายพระพร เขียนโดย admin 590
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกรกฎาคม 2553 เขียนโดย admin 547
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน 2553 เขียนโดย admin 553
ประกาศเลื่อนการจัดประชุม เขียนโดย admin 545
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เขียนโดย admin 575
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553 เขียนโดย admin 534
เชิญเที่ยวงาน อุบลราชธานี MICT (คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อดูรายละเอียดการจัดงาน) เขียนโดย admin 538
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมกราคม 2553 เขียนโดย admin 528
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 594
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤศจิกายน 2552 เขียนโดย admin 587
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนตุลาคม 2552 เขียนโดย admin 468
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกันยายน 2552 เขียนโดย admin 545
รับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมผู้ประสานงานการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 เขียนโดย admin 660
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกรกฎาคม 2552 เขียนโดย admin 518
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน 2552 เขียนโดย admin 509
งาน"อุบลราชธานี ICT Festival 2009" เขียนโดย admin 562
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤษภาคม 2552 เขียนโดย admin 518
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนเมษายน 2552 เขียนโดย admin 561

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977