แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เขียนโดย admin 100
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ การให้และรับของขวัญแก่ผู้บริหาร หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 104
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 415
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 4086
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 578
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 765
การรับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานสถิติ (วุฒิป.ตรี) เขียนโดย admin 1599
ร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ 2558 เขียนโดย admin 159
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมฯ เขียนโดย admin 258
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสนง.สถิติ จว.อบ. เขียนโดย admin 469
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 538
การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย admin 914
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 377
การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดด้านที่อยู่อาศัย เขียนโดย admin 289
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป้นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 379
เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติฯ เขียนโดย admin 378
"แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย" งานใหญ่ของ สสช. เขียนโดย admin 284
โครงการสำรวจ ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 เขียนโดย admin 808
โครงการสำรวจ ประจำเดือน มิถุนายน 2557 เขียนโดย admin 534
โครงการสำรวจ ประจำเดือนเมษายน 2557 เขียนโดย admin 343
โครงการสำรวจ ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 เขียนโดย admin 567
โครงการสำรวจ ประจำเดือน มีนาคม 2557 เขียนโดย admin 370
โครงการสำรวจ ประจำเดือน มกราคม 2557 เขียนโดย admin 345
โครงการสำรวจประจำเดือนธันวาคม 2556 เขียนโดย admin 351
โครงการประกวดวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ " จังหวัดของฉันในปี ๒๐๒๐" เขียนโดย admin 654
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 342
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลฯ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวฯ เขียนโดย admin 546
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดบูรณาการ (ก.บ.จ) เขียนโดย admin 296
การสัมนาโครงการสร้างกลไกงานคุ้มครองผู้บริโภคมิติใหม่ ภายใต้ประชาคมอาเซียน เขียนโดย admin 296
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนสิงหาคม 2556 เขียนโดย admin 325
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เขียนโดย admin 340
ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์คัดเลือกเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 354
การสำรวจสถานการณ์เด็ก MICs เขียนโดย admin 349
การประชุมชี้แจงงานโครงการสำมะโน/สำรวจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เขียนโดย admin 285
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 315
การประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ ระบบข้อมูลสถิติเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์จังหวัด เขียนโดย admin 291
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน 2555 เขียนโดย admin 296
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤษภาคม 2555 เขียนโดย admin 287
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนเมษายน 2555 เขียนโดย admin 273
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เขียนโดย admin 370
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 298
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 811
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 308
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เขียนโดย admin 513
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 เขียนโดย admin 888
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 เขียนโดย admin 402
การตรวจราชการของผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 394
สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2555 (การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน : การนับจด) เขียนโดย admin 464
การอบรมอาสาสมัครวิทยากร ICT ชุมชน เขียนโดย admin 363
พิธีเปิดงานสัมมนา เขียนโดย admin 305
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เขียนโดย admin 368
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง ICT เขียนโดย admin 321
การประชุมชี้แจงโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2553 เขียนโดย admin 332
นายมาดี จังหวัดอุบลราชธานี ออกสำรวจสำรวจสำมะโนประชากร ครั้งยิ่งใหญ่ ครบรอบ 100 ปี เขียนโดย admin 425
การเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย admin 1530
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญร่วมถวายพระพร เขียนโดย admin 323
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกรกฎาคม 2553 เขียนโดย admin 309
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน 2553 เขียนโดย admin 353
ประกาศเลื่อนการจัดประชุม เขียนโดย admin 315
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เขียนโดย admin 366
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553 เขียนโดย admin 322
เชิญเที่ยวงาน อุบลราชธานี MICT (คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อดูรายละเอียดการจัดงาน) เขียนโดย admin 324
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมกราคม 2553 เขียนโดย admin 279
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 342
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤศจิกายน 2552 เขียนโดย admin 320
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนตุลาคม 2552 เขียนโดย admin 307
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกันยายน 2552 เขียนโดย admin 334
รับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมผู้ประสานงานการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 เขียนโดย admin 417
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกรกฎาคม 2552 เขียนโดย admin 285
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน 2552 เขียนโดย admin 318
งาน"อุบลราชธานี ICT Festival 2009" เขียนโดย admin 319
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤษภาคม 2552 เขียนโดย admin 305
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนเมษายน 2552 เขียนโดย admin 312
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มีนาคม 2552 เขียนโดย admin 321
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลนครอุบลราชธานี เขียนโดย admin 290
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน พฤศจิกายน 2551 เขียนโดย admin 299
การรับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 431
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กันยายน 2551 เขียนโดย admin 328
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กรกฎาคม 2551 เขียนโดย admin 281
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน พฤษภาคม 2551 เขียนโดย admin 309
พิธีเปิดการประชุมการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงการจัดทำตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาจังหวัด เขียนโดย admin 355
ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย admin 398
การประชุมทางไกล สสช. น้ำหนึ่งใจเดียว ครั้งที่ 1/2550 เขียนโดย admin 332
เราได้อะไรจากสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2550 เขียนโดย admin 357
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานโครงการสำรวจ ฯ เดือนมกราคม 2550 เขียนโดย admin 308
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานโครงการสำรวจ ฯ เดือนธันวาคม 2549 เขียนโดย admin 294
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานโครงการสำรวจ ฯ เดือนพฤศจิกายน 2549 เขียนโดย admin 286
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานโครงการสำรวจ ฯ เดือนตุลาคม 2549 เขียนโดย admin 303
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานโครงการฯ สิงหาคม - กันยายน 2549 เขียนโดย admin 349
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานโครงการฯ เดือนเมษายน พ.ศ.2549 เขียนโดย admin 295
การประชุมผู้รับผิดชอบการพัฒนาระบบข้อมูล ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย admin 298
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 655
คณะผู้ตรวจงานโครงการ SPC เดินทางมาจังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย admin 406
สถานการณ์ลูกจ้าง ปี 2547 เขียนโดย admin 626
โครงการสำรวจ เดือนสิงหาคม 2548 เขียนโดย admin 312
การจัดระเบียบการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเติมเงิน (Prepaid SIM Card) เขียนโดย admin 1085