แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ภารกิจงานเดือน ธ.ค.60 เขียนโดย admin 13
ภารกิจงานเดือน พ.ย.60 เขียนโดย admin 31
ภารกิจงานเดือน ต.ค.60 เขียนโดย admin 7
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เขียนโดย admin 125
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ การให้และรับของขวัญแก่ผู้บริหาร หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 142
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 477
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 4192
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 598
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 790
การรับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานสถิติ (วุฒิป.ตรี) เขียนโดย admin 1707
ร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ 2558 เขียนโดย admin 170
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมฯ เขียนโดย admin 277
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสนง.สถิติ จว.อบ. เขียนโดย admin 480
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 547
การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย admin 934
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 386
การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดด้านที่อยู่อาศัย เขียนโดย admin 299
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป้นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 388
เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติฯ เขียนโดย admin 389
"แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย" งานใหญ่ของ สสช. เขียนโดย admin 295
โครงการสำรวจ ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 เขียนโดย admin 852
โครงการสำรวจ ประจำเดือน มิถุนายน 2557 เขียนโดย admin 551
โครงการสำรวจ ประจำเดือนเมษายน 2557 เขียนโดย admin 353
โครงการสำรวจ ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 เขียนโดย admin 577
โครงการสำรวจ ประจำเดือน มีนาคม 2557 เขียนโดย admin 379
โครงการสำรวจ ประจำเดือน มกราคม 2557 เขียนโดย admin 354
โครงการสำรวจประจำเดือนธันวาคม 2556 เขียนโดย admin 361
โครงการประกวดวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ " จังหวัดของฉันในปี ๒๐๒๐" เขียนโดย admin 674
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 350
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลฯ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวฯ เขียนโดย admin 577
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดบูรณาการ (ก.บ.จ) เขียนโดย admin 305
การสัมนาโครงการสร้างกลไกงานคุ้มครองผู้บริโภคมิติใหม่ ภายใต้ประชาคมอาเซียน เขียนโดย admin 306
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนสิงหาคม 2556 เขียนโดย admin 336
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เขียนโดย admin 352
ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์คัดเลือกเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 367
การสำรวจสถานการณ์เด็ก MICs เขียนโดย admin 367
การประชุมชี้แจงงานโครงการสำมะโน/สำรวจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เขียนโดย admin 294
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 324
การประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ ระบบข้อมูลสถิติเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์จังหวัด เขียนโดย admin 301
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน 2555 เขียนโดย admin 305
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤษภาคม 2555 เขียนโดย admin 299
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนเมษายน 2555 เขียนโดย admin 281
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เขียนโดย admin 380
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 308
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 822
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 318
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เขียนโดย admin 527
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 เขียนโดย admin 900
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 เขียนโดย admin 412
การตรวจราชการของผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 404
สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2555 (การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน : การนับจด) เขียนโดย admin 475
การอบรมอาสาสมัครวิทยากร ICT ชุมชน เขียนโดย admin 374
พิธีเปิดงานสัมมนา เขียนโดย admin 315
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เขียนโดย admin 379
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง ICT เขียนโดย admin 330
การประชุมชี้แจงโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2553 เขียนโดย admin 346
นายมาดี จังหวัดอุบลราชธานี ออกสำรวจสำรวจสำมะโนประชากร ครั้งยิ่งใหญ่ ครบรอบ 100 ปี เขียนโดย admin 435
การเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย admin 1584
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญร่วมถวายพระพร เขียนโดย admin 333
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกรกฎาคม 2553 เขียนโดย admin 318
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน 2553 เขียนโดย admin 362
ประกาศเลื่อนการจัดประชุม เขียนโดย admin 325
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เขียนโดย admin 376
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553 เขียนโดย admin 334
เชิญเที่ยวงาน อุบลราชธานี MICT (คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อดูรายละเอียดการจัดงาน) เขียนโดย admin 334
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมกราคม 2553 เขียนโดย admin 288
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 352
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤศจิกายน 2552 เขียนโดย admin 329
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนตุลาคม 2552 เขียนโดย admin 316
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกันยายน 2552 เขียนโดย admin 344
รับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมผู้ประสานงานการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 เขียนโดย admin 427
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกรกฎาคม 2552 เขียนโดย admin 295
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน 2552 เขียนโดย admin 327
งาน"อุบลราชธานี ICT Festival 2009" เขียนโดย admin 331
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤษภาคม 2552 เขียนโดย admin 315
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนเมษายน 2552 เขียนโดย admin 322
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มีนาคม 2552 เขียนโดย admin 330
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลนครอุบลราชธานี เขียนโดย admin 300
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน พฤศจิกายน 2551 เขียนโดย admin 310
การรับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 443
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กันยายน 2551 เขียนโดย admin 339
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กรกฎาคม 2551 เขียนโดย admin 291
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน พฤษภาคม 2551 เขียนโดย admin 316
พิธีเปิดการประชุมการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงการจัดทำตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาจังหวัด เขียนโดย admin 366
ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย admin 409
การประชุมทางไกล สสช. น้ำหนึ่งใจเดียว ครั้งที่ 1/2550 เขียนโดย admin 342
เราได้อะไรจากสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2550 เขียนโดย admin 365
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานโครงการสำรวจ ฯ เดือนมกราคม 2550 เขียนโดย admin 318
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานโครงการสำรวจ ฯ เดือนธันวาคม 2549 เขียนโดย admin 303
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานโครงการสำรวจ ฯ เดือนพฤศจิกายน 2549 เขียนโดย admin 296
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานโครงการสำรวจ ฯ เดือนตุลาคม 2549 เขียนโดย admin 313
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานโครงการฯ สิงหาคม - กันยายน 2549 เขียนโดย admin 359
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานโครงการฯ เดือนเมษายน พ.ศ.2549 เขียนโดย admin 305
การประชุมผู้รับผิดชอบการพัฒนาระบบข้อมูล ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย admin 308
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 664
คณะผู้ตรวจงานโครงการ SPC เดินทางมาจังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย admin 417
สถานการณ์ลูกจ้าง ปี 2547 เขียนโดย admin 648
โครงการสำรวจ เดือนสิงหาคม 2548 เขียนโดย admin 323
การจัดระเบียบการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเติมเงิน (Prepaid SIM Card) เขียนโดย admin 1101