แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ภารกิจงานเดือน มี.ค.61 เขียนโดย admin 51
ภารกิจงานเดือน ก.พ.61 เขียนโดย admin 162
สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดตัวแอป Thai Stat เขียนโดย admin 37
กระทรวงดิจิทัลฯ จับมือหน่วยงานในสังกัดฯ มอบของขวัญปีใหม่ 2561 ให้ประชาชน เขียนโดย admin 40
ภารกิจงานเดือน ม.ค.61 เขียนโดย admin 252
ภารกิจงานเดือน ธ.ค.60 เขียนโดย admin 258
ภารกิจงานเดือน พ.ย.60 เขียนโดย admin 212
ภารกิจงานเดือน ต.ค.60 เขียนโดย admin 274
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เขียนโดย admin 202
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ การให้และรับของขวัญแก่ผู้บริหาร หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 232
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 601
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 4395
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 666
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 825
การรับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานสถิติ (วุฒิป.ตรี) เขียนโดย admin 1910
ร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ 2558 เขียนโดย admin 214
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมฯ เขียนโดย admin 314
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสนง.สถิติ จว.อบ. เขียนโดย admin 513
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 579
การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย admin 1034
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 419
การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดด้านที่อยู่อาศัย เขียนโดย admin 330
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป้นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 422
เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติฯ เขียนโดย admin 423
"แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย" งานใหญ่ของ สสช. เขียนโดย admin 326
โครงการสำรวจ ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 เขียนโดย admin 958
โครงการสำรวจ ประจำเดือน มิถุนายน 2557 เขียนโดย admin 603
โครงการสำรวจ ประจำเดือนเมษายน 2557 เขียนโดย admin 386
โครงการสำรวจ ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 เขียนโดย admin 610
โครงการสำรวจ ประจำเดือน มีนาคม 2557 เขียนโดย admin 415
โครงการสำรวจ ประจำเดือน มกราคม 2557 เขียนโดย admin 383
โครงการสำรวจประจำเดือนธันวาคม 2556 เขียนโดย admin 394
โครงการประกวดวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ " จังหวัดของฉันในปี ๒๐๒๐" เขียนโดย admin 740
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 384
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลฯ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวฯ เขียนโดย admin 665
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดบูรณาการ (ก.บ.จ) เขียนโดย admin 336
การสัมนาโครงการสร้างกลไกงานคุ้มครองผู้บริโภคมิติใหม่ ภายใต้ประชาคมอาเซียน เขียนโดย admin 338
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนสิงหาคม 2556 เขียนโดย admin 370
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เขียนโดย admin 403
ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์คัดเลือกเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 405
การสำรวจสถานการณ์เด็ก MICs เขียนโดย admin 424
การประชุมชี้แจงงานโครงการสำมะโน/สำรวจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เขียนโดย admin 324
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 352
การประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ ระบบข้อมูลสถิติเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์จังหวัด เขียนโดย admin 335
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน 2555 เขียนโดย admin 337
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤษภาคม 2555 เขียนโดย admin 331
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนเมษายน 2555 เขียนโดย admin 313
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เขียนโดย admin 411
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 343
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 857
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 350
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เขียนโดย admin 568
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 เขียนโดย admin 950
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 เขียนโดย admin 445
การตรวจราชการของผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 434
สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2555 (การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน : การนับจด) เขียนโดย admin 511
การอบรมอาสาสมัครวิทยากร ICT ชุมชน เขียนโดย admin 407
พิธีเปิดงานสัมมนา เขียนโดย admin 349
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เขียนโดย admin 411
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง ICT เขียนโดย admin 361
การประชุมชี้แจงโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2553 เขียนโดย admin 379
นายมาดี จังหวัดอุบลราชธานี ออกสำรวจสำรวจสำมะโนประชากร ครั้งยิ่งใหญ่ ครบรอบ 100 ปี เขียนโดย admin 469
การเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย admin 1746
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญร่วมถวายพระพร เขียนโดย admin 365
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกรกฎาคม 2553 เขียนโดย admin 347
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน 2553 เขียนโดย admin 393
ประกาศเลื่อนการจัดประชุม เขียนโดย admin 359
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เขียนโดย admin 409
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553 เขียนโดย admin 366
เชิญเที่ยวงาน อุบลราชธานี MICT (คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อดูรายละเอียดการจัดงาน) เขียนโดย admin 365
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมกราคม 2553 เขียนโดย admin 320
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 385
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤศจิกายน 2552 เขียนโดย admin 360
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนตุลาคม 2552 เขียนโดย admin 345
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกันยายน 2552 เขียนโดย admin 376
รับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมผู้ประสานงานการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 เขียนโดย admin 455
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกรกฎาคม 2552 เขียนโดย admin 328
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน 2552 เขียนโดย admin 356
งาน"อุบลราชธานี ICT Festival 2009" เขียนโดย admin 362
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤษภาคม 2552 เขียนโดย admin 344
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนเมษายน 2552 เขียนโดย admin 351
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มีนาคม 2552 เขียนโดย admin 360
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลนครอุบลราชธานี เขียนโดย admin 331
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน พฤศจิกายน 2551 เขียนโดย admin 341
การรับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 475
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กันยายน 2551 เขียนโดย admin 390
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กรกฎาคม 2551 เขียนโดย admin 321
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน พฤษภาคม 2551 เขียนโดย admin 345
พิธีเปิดการประชุมการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงการจัดทำตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาจังหวัด เขียนโดย admin 399
ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย admin 451
การประชุมทางไกล สสช. น้ำหนึ่งใจเดียว ครั้งที่ 1/2550 เขียนโดย admin 374
เราได้อะไรจากสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2550 เขียนโดย admin 397
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานโครงการสำรวจ ฯ เดือนมกราคม 2550 เขียนโดย admin 346
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานโครงการสำรวจ ฯ เดือนธันวาคม 2549 เขียนโดย admin 335
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานโครงการสำรวจ ฯ เดือนพฤศจิกายน 2549 เขียนโดย admin 327
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานโครงการสำรวจ ฯ เดือนตุลาคม 2549 เขียนโดย admin 345
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานโครงการฯ สิงหาคม - กันยายน 2549 เขียนโดย admin 393
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานโครงการฯ เดือนเมษายน พ.ศ.2549 เขียนโดย admin 336
การประชุมผู้รับผิดชอบการพัฒนาระบบข้อมูล ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย admin 339
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 697

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977