แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ภารกิจงานเดือน ธ.ค.61 เขียนโดย admin 375
ภารกิจงานเดือน พ.ย.61 เขียนโดย admin 447
ภารกิจงานเดือน ต.ค.61 เขียนโดย admin 411
ภารกิจงานเดือน ก.ย.61 เขียนโดย admin 312
ภารกิจงานเดือน ส.ค.61 เขียนโดย admin 313
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เขียนโดย admin 182
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และคณะเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย admin 177
รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมประชุม ครม.สัญจร จังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย admin 198
รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย admin 202
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เขียนโดย admin 164
ภารกิจงานเดือน ก.ค.61 เขียนโดย admin 320
ภารกิจงานเดือน มิ.ย.61 เขียนโดย admin 378
ภารกิจงานเดือน พ.ค.61 เขียนโดย admin 409
ภารกิจงานเดือน เม.ย.61 เขียนโดย admin 385
ภารกิจงานเดือน มี.ค.61 เขียนโดย admin 403
ภารกิจงานเดือน ก.พ.61 เขียนโดย admin 575
สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดตัวแอป Thai Stat เขียนโดย admin 252
กระทรวงดิจิทัลฯ จับมือหน่วยงานในสังกัดฯ มอบของขวัญปีใหม่ 2561 ให้ประชาชน เขียนโดย admin 352
ภารกิจงานเดือน ม.ค.61 เขียนโดย admin 636
ภารกิจงานเดือน ธ.ค.60 เขียนโดย admin 753
ภารกิจงานเดือน พ.ย.60 เขียนโดย admin 648
ภารกิจงานเดือน ต.ค.60 เขียนโดย admin 749
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เขียนโดย admin 334
การจัดประชุมชี้แจง “โครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อยจังหวัดอุบลราชธานี” ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการ เขียนโดย admin 327
การดำเนินโครงการดิจิทัลชุมชนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผ่านโครงการ e-Commerce ชุมชนของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เขียนโดย admin 516
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เขียนโดย admin 400
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ การให้และรับของขวัญแก่ผู้บริหาร หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 412
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 870
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 5040
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 842
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 988
การรับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานสถิติ (วุฒิป.ตรี) เขียนโดย admin 2489
การตรวจราชการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 449
ร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ 2558 เขียนโดย admin 351
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมฯ เขียนโดย admin 440
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสนง.สถิติ จว.อบ. เขียนโดย admin 653
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 722
การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย admin 1232
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 554
การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดด้านที่อยู่อาศัย เขียนโดย admin 467
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป้นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 563
เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติฯ เขียนโดย admin 572
"แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย" งานใหญ่ของ สสช. เขียนโดย admin 448
โครงการสำรวจ ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 เขียนโดย admin 1288
โครงการสำรวจ ประจำเดือน มิถุนายน 2557 เขียนโดย admin 915
โครงการสำรวจ ประจำเดือนเมษายน 2557 เขียนโดย admin 531
โครงการสำรวจ ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 เขียนโดย admin 789
โครงการสำรวจ ประจำเดือน มีนาคม 2557 เขียนโดย admin 573
โครงการสำรวจ ประจำเดือน มกราคม 2557 เขียนโดย admin 487
โครงการสำรวจประจำเดือนธันวาคม 2556 เขียนโดย admin 551
โครงการประกวดวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ " จังหวัดของฉันในปี ๒๐๒๐" เขียนโดย admin 920
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 517
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลฯ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวฯ เขียนโดย admin 1045
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดบูรณาการ (ก.บ.จ) เขียนโดย admin 507
การสัมนาโครงการสร้างกลไกงานคุ้มครองผู้บริโภคมิติใหม่ ภายใต้ประชาคมอาเซียน เขียนโดย admin 487
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนสิงหาคม 2556 เขียนโดย admin 498
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เขียนโดย admin 669
ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์คัดเลือกเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 568
การสำรวจสถานการณ์เด็ก MICs เขียนโดย admin 623
การประชุมชี้แจงงานโครงการสำมะโน/สำรวจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เขียนโดย admin 451
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 507
การประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ ระบบข้อมูลสถิติเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์จังหวัด เขียนโดย admin 507
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน 2555 เขียนโดย admin 485
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤษภาคม 2555 เขียนโดย admin 494
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนเมษายน 2555 เขียนโดย admin 448
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เขียนโดย admin 528
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 480
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 961
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 499
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เขียนโดย admin 796
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 เขียนโดย admin 1099
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 เขียนโดย admin 630
การตรวจราชการของผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 580
สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2555 (การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน : การนับจด) เขียนโดย admin 706
การอบรมอาสาสมัครวิทยากร ICT ชุมชน เขียนโดย admin 595
พิธีเปิดงานสัมมนา เขียนโดย admin 486
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เขียนโดย admin 550
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง ICT เขียนโดย admin 503
การประชุมชี้แจงโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2553 เขียนโดย admin 563
นายมาดี จังหวัดอุบลราชธานี ออกสำรวจสำรวจสำมะโนประชากร ครั้งยิ่งใหญ่ ครบรอบ 100 ปี เขียนโดย admin 632
การเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย admin 2173
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญร่วมถวายพระพร เขียนโดย admin 555
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกรกฎาคม 2553 เขียนโดย admin 513
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน 2553 เขียนโดย admin 519
ประกาศเลื่อนการจัดประชุม เขียนโดย admin 507
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เขียนโดย admin 542
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553 เขียนโดย admin 498
เชิญเที่ยวงาน อุบลราชธานี MICT (คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อดูรายละเอียดการจัดงาน) เขียนโดย admin 506
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมกราคม 2553 เขียนโดย admin 476
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 553
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤศจิกายน 2552 เขียนโดย admin 533
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนตุลาคม 2552 เขียนโดย admin 445
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกันยายน 2552 เขียนโดย admin 515
รับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมผู้ประสานงานการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 เขียนโดย admin 608
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกรกฎาคม 2552 เขียนโดย admin 476
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน 2552 เขียนโดย admin 480
งาน"อุบลราชธานี ICT Festival 2009" เขียนโดย admin 527
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤษภาคม 2552 เขียนโดย admin 487
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนเมษายน 2552 เขียนโดย admin 527
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มีนาคม 2552 เขียนโดย admin 545

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977