แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 21
Infographic "สถิติเพื่อประชาชน" ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 1/2561 จังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย admin 15
Infographic "สถิติเพื่อประชาชน" ผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560 จังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย admin 15
การอบรมการเผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระทำความผิด วินัย ๔ (ครั้งที่ ๔) เขียนโดย admin 27
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 (ประจำเดือนมิถุนายน 2561) เขียนโดย admin 26
การสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 27
การโครงการสำรวจการอ่านของประชากร พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 25
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด ปี 2561 เขียนโดย admin 25
ร่วมงานสภากาแฟ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 1/2561 เขียนโดย admin 29
การสำรวจข้อมูลโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 (เดือนมิถุนายน 2561) เขียนโดย admin 32

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977