แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
Infographic ความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.ป.ส. ภาค 3 เขียนโดย admin 71
Infographic ความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 48
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม – กันยายน 2563 (รูปเล่มรายงาน) เขียนโดย admin 63
Infographic ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม – กันยายน 2563 เขียนโดย admin 121
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านสถิติ) โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 เขียนโดย admin 774
ขอเชิญร่วมเป็น อาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) เขียนโดย admin 91
การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 จังหวัดอุบลราชธานี (รูปเล่มรายงาน) เขียนโดย admin 103
แผนการตรวจราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เขียนโดย admin 98
Infographic ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในประเทศไทย พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 104
Infographic ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 100

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977