แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
Infographic ความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ.2563 เดือนพฤษภาคม และเดือนกรกฎาคม จังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย admin 94
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 2 : เมษายน – มิถุนายน 2563 (รูปเล่มรายงาน) เขียนโดย admin 100
Infographic การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 2 : เมษายน – มิถุนายน 2563 เขียนโดย admin 94
ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้กักกันตัวตามมาตรการโควิด-19 (รูปเล่มรายงาน) เขียนโดย admin 83
Infographic ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้กักกันตัวตามมาตรการโควิด19 เขียนโดย admin 70
สรุปสถานการณ์จังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย admin 144
เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาปี 2563 เขียนโดย admin 204
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลเดือนมกราคม 2564 เขียนโดย admin 729
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายสถิติอำเภอเข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอวารินชำราบ เขียนโดย admin 545
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายสถิติอำเภอเข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองอุบลราชธานี เขียนโดย admin 554

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977