แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมพิธีวันปิยมหาราช 23 ต.ค.2559 เขียนโดย admin 646
ร่วมพิธีวางพานพุ่ง จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 12 ส.ค.2559 เขียนโดย admin 587
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเน่องในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ เขียนโดย admin 718
รับรองผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขียนโดย admin 645
การประชุมเรื่องระบบงานสารบรรณ ผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ เขียนโดย admin 633
ร่วมพิธีงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ เขียนโดย admin 562
ร่วมรายการวิทยุและโทรทัศน์รายการ "เรารักคนพิการ" เขียนโดย admin 596
ร่วมพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 2559 เขียนโดย admin 526
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม ปี พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 881
ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 781

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977