แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
Infographic "สถิติเพื่อประชาชน" ผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560 จังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย admin 455
การอบรมการเผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระทำความผิด วินัย ๔ (ครั้งที่ ๔) เขียนโดย admin 508
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 (ประจำเดือนมิถุนายน 2561) เขียนโดย admin 1342
การสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 461
การโครงการสำรวจการอ่านของประชากร พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 529
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด ปี 2561 เขียนโดย admin 449
ร่วมงานสภากาแฟ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 1/2561 เขียนโดย admin 502
การสำรวจข้อมูลโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 (เดือนมิถุนายน 2561) เขียนโดย admin 493
Infographic "สถิติเพื่อประชาชน" อัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากร และการย้ายถิ่นของประชากร จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 870
Infographic "สถิติเพื่อประชาชน" จำนวนประชากร พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 399

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977