แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
Infographic "สถิติเพื่อประชาชน" ดัชนีความก้าวหน้าของคน (อุบลราชธานี) พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 354
Infographic "สถิติเพื่อประชาชน" ประชากรรวม จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2558 - 2560 เขียนโดย admin 425
Infographic "สถิติเพื่อประชาชน" การทำงานของผู้สูงอายุ จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 429
Infographic "สถิติเพื่อประชาชน" การทำงานของผู้สูงอายุ จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2558 - 2560 เขียนโดย admin 358
Infographic "สถิติเพื่อประชาชน" ข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 376
สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดตัว “THAI STAT” แอพพลิเคชั่น เขียนโดย admin 418
การสำรวจข้อมูลโครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 425
การสำรวจข้อมูลโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 509
การสำรวจข้อมูลโครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 386
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัด เขียนโดย admin 430

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977