ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

ข้อมูลด้านสังคม

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

 

  • ปริมาณขยะมูลฝอย ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2541-2555 (ที่มา : สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี)
  • ข้อมูลแหล่งน้ำ (บ่อน้ำตื้น และบ่อบาดาล) พ.ศ. 2558 จากข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค)
  • สวนสาธารณะในจังหวัดอุบลราชธานี (ที่มา : สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี)

 

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977