Big cleaning day เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑

Big cleaning day เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรม Big cleaning day งานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยสถิติจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้นางสาวสุภาวดี ศิริวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว   อ่านเพิ่มเติม...

งานสัมมนา GovChannel Road show 2018 จังหวัดอุบลราชธานี

งานสัมมนา GovChannel Road show 2018 จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดินทางมาเป็นประธานในงานสัมมนา GovChannel Road show 2018 จังหวัดอุบลราชธานี และพิธีเปิดตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ และสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำน... อ่านเพิ่มเติม...

อบรมความรู้เกี่ยวกับวินัยเบื้องต้น

อบรมความรู้เกี่ยวกับวินัยเบื้องต้น   นางสาวสุภาวดี ศิริวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน อบรมความรู้เกี่ยวกับวินัยเบื้องต้น ให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชการ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี          อ่านเพิ่มเติม...

GovChannel Roadshow 2018 จังหวัดอุบลราชธานี

GovChannel Roadshow 2018 จังหวัดอุบลราชธานี การสัมมนา GovChannel Roadshow 2018 : Digital Local Government"ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ"ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี          *ขอสงวนสิทธิ์การรับประทานอาหารกลางวันเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นี้จำนวน 250 ท่าน เท่านั้น* ๑. หลักการและเหตุผล    ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานรัฐบา... อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์เน็ตประชารัฐในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและ 6 ขั้นตอนในการลงทะเบียนใช้งาน

ประชาสัมพันธ์เน็ตประชารัฐในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและ 6 ขั้นตอนในการลงทะเบียนใช้งาน ประชาสัมพันธ์เน็ตประชารัฐในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและ 6 ขั้นตอนในการลงทะเบียนใช้งาน อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม "การสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน" ภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (ครั้งที่ 1)

กิจกรรม   วันที่ 18 มกราคม 2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม "การสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน" ภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (ครั้งที่ 1) ณ ศาลากลางบ้านสร้างหมากแข้ง ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี มี นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี และมีนายวัชรินทร์ เจิ... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี       อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม Big Cleaning Day. จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรม Big Cleaning Day. จังหวัดอุบลราชธานี   นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day. และปลูกต้นไม้ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี       อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งข้าราชการ พนักงานราชการ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี       อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัด

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัด   วันที่ 15 มกราคม 2561 นายเธียรชัย  พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมปทุมพร ชั้น 2 อาคารบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี       อ่านเพิ่มเติม...

Big Cleaning Day เดือนมกราคม 2561

Big Cleaning Day เดือนมกราคม 2561 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี จัดทำกิจกรรมโครงการ Big Cleanning Day. ณ บริเวณสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • Big cleaning day เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑

  Big cleaning day เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑

 • งานสัมมนา GovChannel Road show 2018 จังหวัดอุบลราชธานี

  งานสัมมนา GovChannel Road show 2018 จังหวัดอุบลราชธานี

 • อบรมความรู้เกี่ยวกับวินัยเบื้องต้น

  อบรมความรู้เกี่ยวกับวินัยเบื้องต้น

 • GovChannel Roadshow 2018 จังหวัดอุบลราชธานี

  GovChannel Roadshow 2018 จังหวัดอุบลราชธานี

 • ประชาสัมพันธ์เน็ตประชารัฐในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและ 6 ขั้นตอนในการลงทะเบียนใช้งาน

  ประชาสัมพันธ์เน็ตประชารัฐในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธา

 • กิจกรรม

  กิจกรรม "การสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์

 • ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด

 • กิจกรรม Big Cleaning Day. จังหวัดอุบลราชธานี

  กิจกรรม Big Cleaning Day. จังหวัดอุบลราชธานี

 • ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

  ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแห

 • การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัด

  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ต

 • Big Cleaning Day เดือนมกราคม 2561

  Big Cleaning Day เดือนมกราคม 2561

app2018

ubon

2

pangpan3

nic 4sgis 4osthailand 4

stat11

stat12

สิ่งพิมพ์ออนไลน์

ss160  ss260  ss360  ss460  ss2560

รายงานการสำรวจภาวะ
การทำงานของประชากร
จังหวัดอุบลราชธานี
ไตรมาสที่ 1 : ม.ค.-มี.ค.60

รายงานการสำรวจภาวะ
การทำงานของประชากร
จังหวัดอุบลราชธานี
ไตรมาสที่ 2 : เม.ย.-มิ.ย.60

รายงานการสำรวจภาวะ
การทำงานของประชากร
จังหวัดอุบลราชธานี
ไตรมาสที่ 3 : ก.ค.-ก.ย.60

รายงานการสำรวจภาวะ
การทำงานของประชากร
จังหวัดอุบลราชธานี
ไตรมาสที่ 4 : ต.ค.-ธ.ค.60

รายงานการสำรวจภาวะ
การทำงานของประชากร
จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. 2560

 

  happy1new  happy2new  happy3new  happy4new happy5new

รายงานการสำรวจความสุขมวลรวมของประชาชนในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ)
ครั้งที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2558

รายงานการสำรวจความสุขมวลรวมของประชาชนในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ)
ครั้งที่ 2 เดือนมกราคม 2559 

รายงานการสำรวจความสุขมวลรวมของประชาชนในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ)
ครั้งที่ 3 เดือนเมษายน 2559 

รายงานการสำรวจความสุขมวลรวมของประชาชนในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ)
ครั้งที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2559  

รายงานการสำรวจความสุขมวลรวมของประชาชนในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ)
ครั้งที่ 5 เดือนตุลาคม 2559 

ประชาสัมพันธ์งานภารกิจของสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

ประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 เดือน ต.ค. 2560click-1  เดือน ม.ค. 2561click-2  เดือน เม.ย. 2561click-1  เดือน ก.ค. 2561click-2
 เดือน พ.ย. 2560click-1  เดือน ก.พ.2561click-2  เดือน พ.ค. 2561click-1  เดือน ส.ค. 2561click-2
 เดือน ธ.ค. 2560click-1  เดือน มี.ค. 2561click-2  เดือน มิ.ย. 2561click-1  เดือน ก.ย. 2561click-2

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977