การมอบเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณในโอกาสได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการสำรวจโครงการ "สำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย" จังหวัดอุบลราชธานี

การมอบเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณในโอกาสได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการสำรวจโครงการ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เข้าพบท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล เพื่อมอบเกียรติบัตรและแสดงความขอบคุณในโอกาสได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการสำรวจโครงการ "สำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย" จังหวัดอุบลราชธานี อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์

ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐  นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอจังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี อ่านเพิ่มเติม...

การตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชนและโครงการเน็ตประชารัฐ

การตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชนและโครงการเน็ตประชารัฐ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 นางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชน ณ วัดหนองขุ่น อำเภอม่วงสามสิบ จากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมหมู่บ้านในโครงการเน็ตประชารัฐในพื้นที่อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี                      อ่านเพิ่มเติม...

งาน DIGITALTRANSFORMATION 2017

งาน DIGITALTRANSFORMATION 2017 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560  นางคนึงนิจ  คชศิลา  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน DIGITALTRANSFORMATION 2017 ณ บริเวณลานด้านหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พลาซา จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสมชัย คล้ายทับทิม นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ       อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พุ่มเงิน พุ่มทอง และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พุ่มเงิน พุ่มทอง และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙   นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พุ่มเงิน พุ่มทอง และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙ ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี              อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานี          อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

ร่วมกิจกรรมรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ นางสาวสุภาวดี ศิริวรรณ หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ วัดสุปัฎนารามวรวิหาร เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐          อ่านเพิ่มเติม...

การตรวจเยี่ยมราชการโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

การตรวจเยี่ยมราชการโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ/ลูกจ้างสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับนางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมราชการโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ที่จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560                       อ่านเพิ่มเติม...

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมกิจกรรม การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐              อ่านเพิ่มเติม...

การจัดประชุมชี้แจง “โครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อยจังหวัดอุบลราชธานี” ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการ

การจัดประชุมชี้แจง “โครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อยจังหวัดอุบลราชธานี” ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการ        การจัดประชุมชี้แจง “โครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อยจังหวัดอุบลราชธานี” ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการ โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และนายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมชั้น ๖ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐     จังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้สำนักงานส... อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • การมอบเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณในโอกาสได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการสำรวจโครงการ

  การมอบเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณในโอกาสได้รับความร่

 • ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์

  ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์

 • การตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชนและโครงการเน็ตประชารัฐ

  การตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชนและโครงการเน็ตประชาร

 • งาน DIGITALTRANSFORMATION 2017

  งาน DIGITALTRANSFORMATION 2017

 • ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พุ่มเงิน พุ่มทอง และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙

  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พุ่มเงิน พุ่มทอง และพิ

 • ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

  ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริก

 • ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙

  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระป

 • ร่วมกิจกรรมรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

  ร่วมกิจกรรมรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์เ

 • การตรวจเยี่ยมราชการโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

  การตรวจเยี่ยมราชการโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้

 • การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ

 • การจัดประชุมชี้แจง “โครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อยจังหวัดอุบลราชธานี” ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการ

  การจัดประชุมชี้แจง “โครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อยจัง

2

pangpan3

nic 4sgis 4osthailand 4