ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พ.ย. 2558

ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พ.ย. 2558 นายณัฐวัฒน์  กาญจน์ธนภัทร สถิติจังหวัดอุบลราชธานีและเหล่าบรรดาข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2558  ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี       อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีวันปิยะมหาราช 23 ต.ค. 2558

ร่วมพิธีวันปิยะมหาราช 23 ต.ค. 2558   นายณัฐวัฒน์  กาญจน์ธนภัทร สถิติจังหวัดอุบลราชธานีและเหล่าบรรดาข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีวันปิยะมหาราช เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า)           อ่านเพิ่มเติม...

ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี             สถิติจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมคณะ ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558    อ่านเพิ่มเติม...

วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว             สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 1 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมไพรพระยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี อ่านเพิ่มเติม...

รับผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

          ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  นางสาววิไลลักษณ์  ชุลีวัฒนกุล  พร้อมด้วยคณะ   เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานี  ระหว่างวันที่  14-18 กันยายน 2558  สถิติจังหวัดอุบลราชธานี  พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน  เจ้าหน้าที่  ร่วมให้การต้อนรับ  และอำนวยความสะดวกในการตรวจราชการฯ อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 2558

ร่วมพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 2558 สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี  ร่วมพิธ๊วางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมไพรพะยอม  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี      อ่านเพิ่มเติม...

วันฉัตรมงคล

วันฉัตรมงคล         ร่วมพิธีถวายสักการะ พุ่มเงิน-พุ่มทอง เนื่องในวันฉัตรมงคล  อ่านเพิ่มเติม...

วันคล้ายวัยสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันคล้ายวัยสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช      ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมรดน้ำดำหัวสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในวันสงกรานต์ 2558

ร่วมรดน้ำดำหัวสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในวันสงกรานต์ 2558     ร่วมรดน้ำดำหัวสถิติจังหวัดอุบลราชธานี  เนื่องในวันสงกรานต์  2558 อ่านเพิ่มเติม...

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558               สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง     อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาเจ้า" และ "วันข้าราชการพลเรือน" ประจำปี 2558

ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน               สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาเจ้า" และ "วันข้าราชการพลเรือน" ประจำปี 2558     อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พ.ย. 2558

  ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พ.ย. 2558

 • ร่วมพิธีวันปิยะมหาราช 23 ต.ค. 2558

  ร่วมพิธีวันปิยะมหาราช 23 ต.ค. 2558

 • ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

  ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

 • วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู

 • รับผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ

 • ร่วมพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 2558

  ร่วมพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 2558

 • วันฉัตรมงคล

  วันฉัตรมงคล

 • วันคล้ายวัยสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  วันคล้ายวัยสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 • ร่วมรดน้ำดำหัวสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในวันสงกรานต์ 2558

  ร่วมรดน้ำดำหัวสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในวันส

 • เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

 • ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน

  ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสม

pangpan3

nic 4sgis 4osthailand 4