พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

     การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนสิงหาคม 2556 1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร     1 - 12 ส.ค. 56 2. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน    7 - 20 ส.ค. 56 3. สำรวจสำมะโนการเกษตร 2556   1 - 30 ส.ค. 56 อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์

ขอเชิญร่วมถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ โดยคลิ๊กที่แบนเนอร์รูปภาพ ? อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์คัดเลือกเป็นพนักงานราชการ

ตามที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินการ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ นั้น     บัดนี้คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร พนักงานได้ดำเนินการคัดเลือกพนักงานดังกล่าวเรียบร้อย แล้ว    จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์คัดเลือก และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้โดยเรียงลำดับ  โดยให้ ผู้สอบได้ในลำดับที่   1  และ  2    มารายงานตัวเพื่อทำ สัญญาจ้างพ... อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  • ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์

  • ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์คัดเลือกเป็นพ