การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัด

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัด   วันที่ 15 มกราคม 2561 นายเธียรชัย  พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมปทุมพร ชั้น 2 อาคารบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี       อ่านเพิ่มเติม...

Big Cleaning Day เดือนมกราคม 2561

Big Cleaning Day เดือนมกราคม 2561 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี จัดทำกิจกรรมโครงการ Big Cleanning Day. ณ บริเวณสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี อ่านเพิ่มเติม...

อบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsofe Word

อบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsofe Word เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ นางสาวสุภาวดี ศิริวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน จัดอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsofe Word ให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี         อ่านเพิ่มเติม...

เข้าร่วมกิจกรรมและออกบูธฯเนื่องในงานวันอุบัติภัยแห่งชาติ

เข้าร่วมกิจกรรมและออกบูธฯเนื่องในงานวันอุบัติภัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมและออกบูธประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการของหน่วยงาน โดยมีการแจกเอกสาร แผ่นพับให้กับประชาชน/หน่วยงานที่มาร่วมงานฯ เนื่องในงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังใหม่ โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดฯ        &n... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมรับฟังการอบรม "โครงการอบรมให้ความรู้ พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2560 "

ร่วมรับฟังการอบรม เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมรับฟังการอบรม "โครงการอบรมให้ความรู้ พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2560 " ให้กับบุคลากรภายใต้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ หอประชุมศาลาประชาคมวาริน อำเภอวารินชำราบ จัดโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายเธียรชัย พุทธรังษี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดฯ           อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมและออกบูธ เนื่องในพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 14 จังหวัดภาคอีสาน

ร่วมกิจกรรมและออกบูธ เนื่องในพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 14 จังหวัดภาคอีสาน  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมและออกบูธประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในงานเปิดศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 14 จังหวัดภาคอีสาน ณ กศน.อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายเธียรชัย พุทธรังษี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประช... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา"ปิ่นโตคัพ ครั้งที่ 1"

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา   เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา"ปิ่นโตคัพ ครั้งที่ 1" ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี          อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมโครงการ Big Cleanning Day

กิจกรรมโครงการ Big Cleanning Day   เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี จัดทำกิจกรรมโครงการ Big Cleanning Day  ณ บริเวณสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี       อ่านเพิ่มเติม...

อบรมเผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระทำผิดวินัย ๓ (ครั้งที่๑๓)

อบรมเผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระทำผิดวินัย ๓ (ครั้งที่๑๓)   เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ นางสาวสุภาวดี ศิริวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน จัดอบรมเผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระทำผิดวินัย ๓ (ครั้งที่๑๓) ให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี            อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) และออกบูธประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) และออกบูธประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี   นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) และออกบูธประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

การอบรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เน็ตประชารัฐให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติฯ

การอบรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เน็ตประชารัฐให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติฯ นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี บรรยายในหัวข้อ "สร้างการรับรู้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ" ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี     อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัด

  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ต

 • Big Cleaning Day เดือนมกราคม 2561

  Big Cleaning Day เดือนมกราคม 2561

 • อบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsofe Word

  อบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsofe Word

 • เข้าร่วมกิจกรรมและออกบูธฯเนื่องในงานวันอุบัติภัยแห่งชาติ

  เข้าร่วมกิจกรรมและออกบูธฯเนื่องในงานวันอุบัติภัยแห

 • ร่วมรับฟังการอบรม

  ร่วมรับฟังการอบรม "โครงการอบรมให้ความรู้ พรบ.ว่าด้วย

 • ร่วมกิจกรรมและออกบูธ เนื่องในพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 14 จังหวัดภาคอีสาน

  ร่วมกิจกรรมและออกบูธ เนื่องในพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริม

 • พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา

  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา"ปิ่นโตคัพ ครั้งที่ 1"

 • กิจกรรมโครงการ Big Cleanning Day

  กิจกรรมโครงการ Big Cleanning Day

 • อบรมเผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระทำผิดวินัย ๓ (ครั้งที่๑๓)

  อบรมเผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระท

 • ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) และออกบูธประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

  ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) และ

 • การอบรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เน็ตประชารัฐให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติฯ

  การอบรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เน็ตประชารัฐให้แก่เจ้

ubon

2

pangpan3

nic 4sgis 4osthailand 4

ประชาสัมพันธ์งานภารกิจของสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

ประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 เดือน ต.ค. 2560click-1  เดือน ม.ค. 2561click-2  เดือน เม.ย. 2561click-1  เดือน ก.ค. 2561click-2
 เดือน พ.ย. 2560click-1  เดือน กพ.. 2561click-2  เดือน พ.ค. 2561click-1  เดือน ส.ค. 2561click-2
 เดือน ธ.ค. 2560click-1  เดือน มี.ค. 2561click-2  เดือน มิ.ย. 2561click-1  เดือน ก.ย. 2561click-2