ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พ.ย. 2559

ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พ.ย. 2559   เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ข้าราชการ/พนักงานราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมพิธีวางพานดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีวันปิยมหาราช 23 ต.ค.2559

ร่วมพิธีวันปิยมหาราช 23 ต.ค.2559   เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 ข้าราชการ/พนักงานราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า) อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีวางพานพุ่ง จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 12 ส.ค.2559

ร่วมพิธีวางพานพุ่ง จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 12 ส.ค.2559   เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ง จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี   อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเน่องในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเน่องในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ นายณัฐวัฒน์ กาญจน์ธนภัทร สถิติจังหวัดอุบลราชธานี นำข้าราชการพนักงานราชการร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ  ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี                                      12 สิงหาคม 2559 ‪‎ทีฆายุกา‬ โหตุ มหาราชินี อ่านเพิ่มเติม...

รับรองผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รับรองผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมรับรองผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร "นางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย์" ในโอกาสตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดยโสธรและศรีสะเกษ       อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเรื่องระบบงานสารบรรณ ผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์

การประชุมเรื่องระบบงานสารบรรณ ผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์   การประชุมเรื่องระบบงานสารบรรณ ผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี โดยท่านณัฐวัฒน์ กาญจน์ธนภัทร สถิติจังหวัดอุบลราชธานี และข้าราชการ พนักงานราชการ เข้าร่วมประชุม       อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

ร่วมพิธีงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ   เมื่อ 28 กรกฎาคม 2559 สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี โดยท่าน ณัฐวัฒน์ กาญจน์ธนภัทร สถิติจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ             อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมรายการวิทยุและโทรทัศน์รายการ "เรารักคนพิการ"

ร่วมรายการวิทยุและโทรทัศน์รายการ       เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559  สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี โดยท่าน ณัฐวัฒน์ กาญจน์ธนภัทร สถิติจังหวัดอุบลราชธานี และ นางสาวสุภาวดี ศิริวรรณ หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน ได้รับเชิญเข้าร่วมรายการวิทยุและโทรทัศน์รายการ "เรารักคนพิการ" ทางคลื่นวิทยุ(คลีนเรดิโอ) FM 92.50 MHz. ออกอากาศ เวลา 17:00-18:00 น.           อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 2559

ร่วมพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 2559   ข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ. หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559    อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม ปี พ.ศ.2560

ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม ปี พ.ศ.2560    สำนักงานสถิติแห่งชาติจะส่งเจ้าหน้าที่หรือคุณมาดีสวมใส่เสื้อสีแดงเลือดหมู ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากทุกสถานประกอบการทั่วประเทศในเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม 2559 ขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เพื่อเป็นข้อมูลให้ภาครัฐ และเอกชนใช้ในการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมต่อไป      สำหรับข้อมูลที่จัดเก็บ ได้แก่ สถานที่ตั้ง รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย/ทางเศรษฐกิจการร่วมลงทุนหรือถือหุ้นจากต่างประเทศ จำนวนคนทำงาน จำนวน... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช     นายณัฐวัฒน์  กาญจน์ธนภัทร สถิติจังหวัดอุบลราชธานีและเหล่าบรรดาข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เมื่อวันที่ ุ25 เมษายน. 2559  ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี   อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พ.ย. 2559

  ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พ.ย. 2559

 • ร่วมพิธีวันปิยมหาราช 23 ต.ค.2559

  ร่วมพิธีวันปิยมหาราช 23 ต.ค.2559

 • ร่วมพิธีวางพานพุ่ง จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 12 ส.ค.2559

  ร่วมพิธีวางพานพุ่ง จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 12 ส.ค.25

 • ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเน่องในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ

  ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเน่องในงานเฉลิมพระเกียรติ สม

 • รับรองผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  รับรองผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส

 • การประชุมเรื่องระบบงานสารบรรณ ผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์

  การประชุมเรื่องระบบงานสารบรรณ ผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เร

 • ร่วมพิธีงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

  ร่วมพิธีงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

 • ร่วมรายการวิทยุและโทรทัศน์รายการ

  ร่วมรายการวิทยุและโทรทัศน์รายการ "เรารักคนพิการ"

 • ร่วมพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 2559

  ร่วมพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 2559

 • ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม ปี พ.ศ.2560

  ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม ปี พ.ศ.2560

 • ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

pangpan3

nic 4sgis 4osthailand 4