พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560       อ่านเพิ่มเติม...

การดำเนินโครงการดิจิทัลชุมชนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผ่านโครงการ e-Commerce ชุมชนของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด

การดำเนินโครงการดิจิทัลชุมชนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผ่านโครงการ e-Commerce ชุมชนของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี และนายธีศิษฎ์ ทือกระโทก หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดอุบลราชธานี เข้าพบพันเอกพูลศักดิ์ สมบูรณ์ รอง ผอ.รมน. จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อหารือการดำเนินโครงการดิจิทัลชุมชนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผ่านโครงการ e-Commerce ชุมชนของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2560   อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุม "สภากาแฟจังหวัดอุบลราชธานี" ประจำเดือน พ.ค.60

ร่วมประชุม   เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นายวัชรินทร์ เจิมประไพ เข้าร่วมการประชุม "สภากาแฟจังหวัดอุบลราชธานี" ประจำปี พ.ศ.2560 (ประจำเดือนพฤษภาคม 2560) ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารต้อนรับ สวนสัตว์อุบลราชธานี โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพ               อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานรัฐพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตพระนเรศวรมหาราช" พ.ศ. 2560

ร่วมงานรัฐพิธี       วันที่ 25 เมษายน 2560 สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายวัชรินทร์  เจิมประไพ  สถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งข้าราชการ/พนักงานราชการ ร่วมงานรัฐพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานสถิติ เดินหน้า “สำมะโนอุตสาหกรรม”

สำนักงานสถิติ เดินหน้า “สำมะโนอุตสาหกรรม”             สำนักงานสถิติจังหวัดแห่งชาติ เดินหน้าจัดทำ “สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560” ส่งคุณมาดีลงพื้นที่สัมภาษณ์ข้อมูลรายละเอียดจากสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตทั่วประเทศ พร้อมขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการให้ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อเป็นข้อมูลให้ภาครัฐและผู้ประกอบการใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศให้เข้มแข็ง พร้อมตอกย้ำให้ผู้ประกอบการมั่นใจ ข้อมูลไม่รั่วไหล ไม่เกี่ยวพันข้อกฎหมาย ไม่โยงใยเรื่องภาษี ลงพื้... อ่านเพิ่มเติม...

การฝึกอบรมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

การฝึกอบรมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  เมื่อวันที่ 2 เม.ย.60 ท่านปลัดกระทรวงฯดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลฝางคำ กศน.สิรินธร ซึ่งได้จัดการฝึกอบรมที่ CAT สถานีดาวเทียมสิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี    อ่านเพิ่มเติม...

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"การป้องกันการมีผลประโยน์ทับซ้อนของบุคลากรฯ"

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร   ข้าราชการ พนง.ราชการ/ลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การป้องกันการมีผลประโยน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ" ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม Video Conference สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมส่งท่านปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดินทางกลับ กทม.

ร่วมส่งท่านปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดินทางกลับ กทม.   ข้าราชการ พนักงานฯ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมส่งท่านปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ท่านวิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล เดินทางกลับ กทม. อ่านเพิ่มเติม...

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมส่งท่าน รมต.ว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมส่งท่าน รมต.ว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   ข้าราชการ พนักงานฯ หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมส่งท่าน รมต.ว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ และคณะฯ เดินทางกลับ กทม. เมื่อวันที่ 28 ม.ค.2560         อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานทำบุญศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครบรอบ 60 ปี

ร่วมงานทำบุญศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครบรอบ 60 ปี   เมื่อวันที่ 28 ม.ค.2560 ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานทำบุญศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครบรอบ 60 ปี โดยมีท่าน ดร.พิเชฐ ดุรงคฌวโรจน์ รมต.ว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดฯ          อ่านเพิ่มเติม...

รมต.ว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและคณะ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

รมต.ว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและคณะ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี   ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมต.ว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและคณะ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม พบปะให้กำลังใจแก่ข้าราชการ พนักงานฯของสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560       อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

  พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

 • การดำเนินโครงการดิจิทัลชุมชนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผ่านโครงการ e-Commerce ชุมชนของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด

  การดำเนินโครงการดิจิทัลชุมชนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

 • ร่วมประชุม

  ร่วมประชุม "สภากาแฟจังหวัดอุบลราชธานี" ประจำเดือน พ.ค.60

 • ร่วมงานรัฐพิธี

  ร่วมงานรัฐพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตพระนเรศวรมหาราช" พ.ศ.

 • สำนักงานสถิติ เดินหน้า “สำมะโนอุตสาหกรรม”

  สำนักงานสถิติ เดินหน้า “สำมะโนอุตสาหกรรม”

 • การฝึกอบรมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

  การฝึกอบรมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสแ

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

  การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"การป้องกันการมีผลประ

 • ร่วมส่งท่านปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดินทางกลับ กทม.

  ร่วมส่งท่านปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 • หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมส่งท่าน รมต.ว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมส่งท่าน รมต.ว่าก

 • ร่วมงานทำบุญศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครบรอบ 60 ปี

  ร่วมงานทำบุญศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนื

 • รมต.ว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและคณะ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

  รมต.ว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและคณ

2

pangpan3

nic 4sgis 4osthailand 4