ข่าวมาใหม่

การประชุม/หารือการดำเนินโครงการสำรวจความต้องการสวัสดิการ ของผู้มีรายได้น้อยจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒

การประชุม/หารือการดำเนินโครงการสำรวจความต้องการสวัสดิการ ของผู้มีรายได้น้อยจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒ นายวัชรินทร์ เจิมประไพ  พร้อมทั้งข้าราชการ  เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีและทีมผู้บริหารงานฯ เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการสำรวจความต้องการสวัสดิการของผู้มีรายได้น้อยจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐         อ่านเพิ่มเติม...

การประชุม “สภากาแฟอุบลราชธานี” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐)

การประชุม “สภากาแฟอุบลราชธานี” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมการประชุม “สภากาแฟอุบลราชธานี” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐) ณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ โดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพ          อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมรับฟังคามคิดเห็นของประชาชน เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับแก้ไข พ.ศ.๒๕๖๐)

การประชุมรับฟังคามคิดเห็นของประชาชน เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับแก้ไข พ.ศ.๒๕๖๐) นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังคามคิดเห็นของประชาชน เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับแก้ไข พ.ศ.๒๕๖๐) ณ ห้องทับทิมสยามโรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐                อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม

ร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม   นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม ณ วัดมหาวนาราม วันที่ 16 มิถุนายน 2560              อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี รวมพลังสามัคคีประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ตามโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                อ่านเพิ่มเติม...

การดำเนินโครงการสำรวจความต้องการสวัสดิการของผู้มีรายได้น้อย

การดำเนินโครงการสำรวจความต้องการสวัสดิการของผู้มีรายได้น้อย   นายวัชรินทร์ เจิมประไพ พร้อมทั้งข้าราชการ เข้าพบท่านรองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการสำรวจความต้องการสวัสดิการของผู้มีรายได้น้อยจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๐"

กิจกรรม   นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรม "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๐" วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หลังใหม่                   อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับหน่วยงานกระทรวงคมนาคมร่วมถวายความรำลึกแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปลูกดอกดาวเรือง

จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับหน่วยงานกระทรวงคมนาคมร่วมถวายความรำลึกแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปลูกดอกดาวเรือง นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชาชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรม "จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับหน่วยงานกระทรวงคมนาคมร่วมถวายความรำลึกแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปลูกดอกดาวเรือง" เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หลังใหม่                  อ่านเพิ่มเติม...

พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560       อ่านเพิ่มเติม...

การดำเนินโครงการดิจิทัลชุมชนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผ่านโครงการ e-Commerce ชุมชนของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด

การดำเนินโครงการดิจิทัลชุมชนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผ่านโครงการ e-Commerce ชุมชนของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี และนายธีศิษฎ์ ทือกระโทก หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดอุบลราชธานี เข้าพบพันเอกพูลศักดิ์ สมบูรณ์ รอง ผอ.รมน. จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อหารือการดำเนินโครงการดิจิทัลชุมชนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผ่านโครงการ e-Commerce ชุมชนของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2560   อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุม "สภากาแฟจังหวัดอุบลราชธานี" ประจำเดือน พ.ค.60

ร่วมประชุม   เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นายวัชรินทร์ เจิมประไพ เข้าร่วมการประชุม "สภากาแฟจังหวัดอุบลราชธานี" ประจำปี พ.ศ.2560 (ประจำเดือนพฤษภาคม 2560) ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารต้อนรับ สวนสัตว์อุบลราชธานี โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพ               อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • การประชุม/หารือการดำเนินโครงการสำรวจความต้องการสวัสดิการ ของผู้มีรายได้น้อยจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒

  การประชุม/หารือการดำเนินโครงการสำรวจความต้องการสวั

 • การประชุม “สภากาแฟอุบลราชธานี” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐)

  การประชุม “สภากาแฟอุบลราชธานี” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (ประจำ

 • การประชุมรับฟังคามคิดเห็นของประชาชน เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับแก้ไข พ.ศ.๒๕๖๐)

  การประชุมรับฟังคามคิดเห็นของประชาชน เรื่อง ร่างประก

 • ร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม

  ร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดท่านรองผู้ว่าราชกา

 • โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อน

 • การดำเนินโครงการสำรวจความต้องการสวัสดิการของผู้มีรายได้น้อย

  การดำเนินโครงการสำรวจความต้องการสวัสดิการของผู้มีร

 • กิจกรรม

  กิจกรรม "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๐"

 • จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับหน่วยงานกระทรวงคมนาคมร่วมถวายความรำลึกแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปลูกดอกดาวเรือง

  จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับหน่วยงานกระทรวงคมนาคมร่วม

 • พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

  พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

 • การดำเนินโครงการดิจิทัลชุมชนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผ่านโครงการ e-Commerce ชุมชนของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด

  การดำเนินโครงการดิจิทัลชุมชนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

 • ร่วมประชุม

  ร่วมประชุม "สภากาแฟจังหวัดอุบลราชธานี" ประจำเดือน พ.ค.60

2

pangpan3

nic 4sgis 4osthailand 4