ร่วมงาน "วันรดต้นไม้ประจำปีของชาติ"

ร่วมงาน      สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี  ร่วมงาน "วันรดต้นไม้ประจำปีของชาติ" ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังใหม่) เมื่อวันที่  24 ตุลาคม 2557       อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช       สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23  ตุลาคม 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า)    อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2557

การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2557    การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2557 วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 เวลา 13.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมจินดารัตน์(POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี       อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลสถติ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2557

การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลสถติ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2557  การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลสถติ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2557ภายใต้โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัด  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ ห้องปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ชั้น4)       อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับกลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 1/2557

การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับกลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 1/2557   การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับกลุ่มจังหวัด ภายใต้โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับ พื้นที่ 76 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัด ณ ห้องปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ชั้น4) โดยได้รับ เกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสุรพันธ์  ดิสสะมาน เป็นประธานในการประชุม   อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2557

การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2557   การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฏาคม 2557 ณ ห้องประชุมจินดารัตน์(POC) ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี(ชั้น4) โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสุรพันธ์  ดิสสะมาน ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม     อ่านเพิ่มเติม...

ทีมที่ปรึกษาโครงการพัฒนาสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ทีมที่ปรึกษาโครงการพัฒนาสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี   เมื่อวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 ทีมที่ปรึกษาโครงการพัฒนาสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ นำโดย  ท่านศิวะ แสงมณี เข้าพบท่านเสริม ไชยณรงค์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อชี้แจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ  ร่วมทั้งหารือยุทธศาสตร์ของจังหวัดเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย  ในการนี้รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล  เข้าร่วมด้วย      อ่านเพิ่มเติม...

การตรวจติดตามกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงภาครัฐ (GIN)

การตรวจติดตามกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงภาครัฐ (GIN)   สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) และคณะฯ ดำเนินการตรวจติดตามกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงภาครัฐ (GIN) ณ ห้องประชุมปทุมวรราช  ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ท่านธัชชัย สีสุวรรณ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ         อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัด (VDO Conference)

ประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัด (VDO Conference) สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดประชุม VDO Conference การดำเนินงานโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัด เมื่อวันที่ 3  กรกฎาคม  2557 เวลา 13.00 - 16.30 น.    อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลสถติ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2557

การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลสถติ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2557   การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลสถิติ จังหวัดอุบลราชธานี (ทั้ง 3 ด้าน) ครั้งที่  1/2557  ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2557  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมจินดารัตน์ (POC) ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี            อ่านเพิ่มเติม...

การดำเนินงานการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติโดยใช้มิติทางด้านศาสนาผ่านกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

การดำเนินงานการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติโดยใช้มิติทางด้านศาสนาผ่านกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา   การดำเนินงานการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติโดยใช้มิติทางด้านศาสนาผ่านกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธสาสนา งาน สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทะศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2557  โดยสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระและทำความสะอาดบิเวณวัดหนองแกใหม่ เมื่อวันที่ 16 กรฏฎาคม 2557    อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • ร่วมงาน

  ร่วมงาน "วันรดต้นไม้ประจำปีของชาติ"

 • ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช

  ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหา

 • การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2557

  การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที

 • การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลสถติ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2557

  การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลสถติ จังหวัดอุบลราชธาน

 • การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับกลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 1/2557

  การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับกลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 1

 • การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2557

  การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2557

 • ทีมที่ปรึกษาโครงการพัฒนาสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

  ทีมที่ปรึกษาโครงการพัฒนาสถิติและสารสนเทศระดับพื้นท

 • การตรวจติดตามกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงภาครัฐ (GIN)

  การตรวจติดตามกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื

 • ประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัด (VDO Conference)

  ประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเ

 • การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลสถติ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2557

  การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลสถติ จังหวัดอุบลราชธาน

 • การดำเนินงานการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติโดยใช้มิติทางด้านศาสนาผ่านกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

  การดำเนินงานการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนใน

pangpan3

nic 4sgis 4osthailand 4