ข่าวมาใหม่

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พุ่มเงิน พุ่มทอง และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พุ่มเงิน พุ่มทอง และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙   นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พุ่มเงิน พุ่มทอง และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙ ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี              อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานี          อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

ร่วมกิจกรรมรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ นางสาวสุภาวดี ศิริวรรณ หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ วัดสุปัฎนารามวรวิหาร เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐          อ่านเพิ่มเติม...

การตรวจเยี่ยมราชการโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

การตรวจเยี่ยมราชการโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ/ลูกจ้างสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับนางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมราชการโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ที่จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560                       อ่านเพิ่มเติม...

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมกิจกรรม การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐              อ่านเพิ่มเติม...

การจัดประชุมชี้แจง “โครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อยจังหวัดอุบลราชธานี” ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการ

การจัดประชุมชี้แจง “โครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อยจังหวัดอุบลราชธานี” ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการ        การจัดประชุมชี้แจง “โครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อยจังหวัดอุบลราชธานี” ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการ โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และนายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมชั้น ๖ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐     จังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้สำนักงานส... อ่านเพิ่มเติม...

งานสัมมนานำเที่ยวรูปแบบใหม่กับ "SEE THRU THAILAND (APPLICATION)"

งานสัมมนานำเที่ยวรูปแบบใหม่กับ   นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมงานสัมมนานำเที่ยวรูปแบบใหม่กับ "SEE THRU THAILAND (APPLICATION)" จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมอุบลบุรีรีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี        อ่านเพิ่มเติม...

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช   ข้าราชการ และพนักงานราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี อ่านเพิ่มเติม...

การประชุม/หารือการดำเนินโครงการสำรวจความต้องการสวัสดิการ ของผู้มีรายได้น้อยจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒

การประชุม/หารือการดำเนินโครงการสำรวจความต้องการสวัสดิการ ของผู้มีรายได้น้อยจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒ นายวัชรินทร์ เจิมประไพ  พร้อมทั้งข้าราชการ  เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีและทีมผู้บริหารงานฯ เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการสำรวจความต้องการสวัสดิการของผู้มีรายได้น้อยจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐         อ่านเพิ่มเติม...

การประชุม “สภากาแฟอุบลราชธานี” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐)

การประชุม “สภากาแฟอุบลราชธานี” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมการประชุม “สภากาแฟอุบลราชธานี” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐) ณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ โดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพ          อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พุ่มเงิน พุ่มทอง และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙

  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พุ่มเงิน พุ่มทอง และพิ

 • ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

  ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริก

 • ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙

  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระป

 • ร่วมกิจกรรมรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

  ร่วมกิจกรรมรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์เ

 • การตรวจเยี่ยมราชการโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

  การตรวจเยี่ยมราชการโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้

 • การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ

 • การจัดประชุมชี้แจง “โครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อยจังหวัดอุบลราชธานี” ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการ

  การจัดประชุมชี้แจง “โครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อยจัง

 • งานสัมมนานำเที่ยวรูปแบบใหม่กับ

  งานสัมมนานำเที่ยวรูปแบบใหม่กับ "SEE THRU THAILAND (APPLICATION)"

 • พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

  พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

 • การประชุม/หารือการดำเนินโครงการสำรวจความต้องการสวัสดิการ ของผู้มีรายได้น้อยจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒

  การประชุม/หารือการดำเนินโครงการสำรวจความต้องการสวั

 • การประชุม “สภากาแฟอุบลราชธานี” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐)

  การประชุม “สภากาแฟอุบลราชธานี” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (ประจำ

2

pangpan3

nic 4sgis 4osthailand 4