ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) และออกบูธประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) และออกบูธประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี   นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) และออกบูธประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

การอบรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เน็ตประชารัฐให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติฯ

การอบรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เน็ตประชารัฐให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติฯ นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี บรรยายในหัวข้อ "สร้างการรับรู้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ" ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี     อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเปิดตัวโครงการศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ปลอดกล่องโฟมและถุงพลาสติก

กิจกรรมเปิดตัวโครงการศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ปลอดกล่องโฟมและถุงพลาสติก   นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว เข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ปลอดกล่องโฟมและถุงพลาสติก ( Ubonratchathani City Half-hour Plastic Bags and Foam Boxes Allowed. ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 "มหกรรมรวมพลคนรักปิ่นโต" และร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ณ บริเวณหน้ามุขอาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี   อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมโครงการ Big Cleanning Day

กิจกรรมโครงการ Big Cleanning Day   เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี จัดทำกิจกรรมโครงการ Big Cleanning Day  ณ บริเวณสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐   นายวินัย ผางจันทร์ดา ผู้อำนายการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ และนางสาวสุภาวดี ศิริวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อ่านเพิ่มเติม...

อบรมการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย ด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

อบรมการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย ด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์   เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย ด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่ข้าราชการ และลูกจ้างสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางสาวสุภาวดี ศิริวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้านต้นแบบตำบลกู่ จังหวัดศรีสะเกษ

ร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้านต้นแบบตำบลกู่ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ท่านรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ.ดร.ประจิณ  จั่นตอง) และคณะฯ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน ตำบลกู่ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมเป็นแขกในพิธีเปิดฯ   อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง วัดสุปัฏนารามวรวิหาร เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐   อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐   นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว เข้าร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชการที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖:๓๐ น. นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดมณีวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็ตพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็ตพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖:๓๐ น. นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็ตพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี     อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) และออกบูธประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

  ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) และ

 • การอบรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เน็ตประชารัฐให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติฯ

  การอบรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เน็ตประชารัฐให้แก่เจ้

 • กิจกรรมเปิดตัวโครงการศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ปลอดกล่องโฟมและถุงพลาสติก

  กิจกรรมเปิดตัวโครงการศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ปล

 • กิจกรรมโครงการ Big Cleanning Day

  กิจกรรมโครงการ Big Cleanning Day

 • ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

  ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝน

 • อบรมการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย ด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

  อบรมการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย ด้วยโปรแกรมการพิม

 • ร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้านต้นแบบตำบลกู่ จังหวัดศรีสะเกษ

  ร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้านต้นแบบตำบลกู่ จัง

 • ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ

 • ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

  ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหารา

 • ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

 • ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็ตพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี ว

ubon

2

pangpan3

nic 4sgis 4osthailand 4

ประชาสัมพันธ์งานภารกิจของสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

ประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- เดือนตุลาคม 2560

เดือนพฤศจิกายน 2560

- เดือนธันวาคม 2560