ประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 1/2557

ประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 1/2557              สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ ร่วมประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี       อ่านเพิ่มเติม...

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง       สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี   ร่วมพิธีวางพานพุ่ม  "วันพระบิดาแห่งในหลวง"  วันศุกร์ที่  14 พฤศจิกายน 2557  ณ หอประชุมไพรพะยอม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี      อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ "สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อมอบความสุขให้กับชาวอุบลราชธานี"

โครงการ               สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ "สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อมอบความสุขให้กับชาวอุบลราชธานี" โดยมี พล.ต.นิรุทธ เกตุสิริ ผบ. มทบ. 22 เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เวลา 17.00 น.      อ่านเพิ่มเติม...

Big Cleaning Day

Big Cleaning Day      สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี   ร่วมโครงการ   "เมืองสะอาด   คนในชาติมีสุข"   เป็นการรณรงค์แบบ  Big  Cleaning  Day โดยมีนายเสริม   ไชยณรงค์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธาน   เมื่อวันอังคารที่  4  พฤศจิกายน  2557  เวลา 13.30 น.   ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี           อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงาน "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ"

ร่วมงาน      สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี  ร่วมงาน "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังใหม่) เมื่อวันที่  24 ตุลาคม 2557       อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช       สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23  ตุลาคม 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า)    อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2557

การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2557    การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2557 วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 เวลา 13.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมจินดารัตน์(POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี       อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลสถติ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2557

การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลสถติ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2557  การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลสถติ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2557ภายใต้โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัด  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ ห้องปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ชั้น4)       อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับกลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 1/2557

การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับกลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 1/2557   การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับกลุ่มจังหวัด ภายใต้โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับ พื้นที่ 76 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัด ณ ห้องปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ชั้น4) โดยได้รับ เกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสุรพันธ์  ดิสสะมาน เป็นประธานในการประชุม   อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2557

การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2557   การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฏาคม 2557 ณ ห้องประชุมจินดารัตน์(POC) ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี(ชั้น4) โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสุรพันธ์  ดิสสะมาน ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม     อ่านเพิ่มเติม...

ทีมที่ปรึกษาโครงการพัฒนาสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ทีมที่ปรึกษาโครงการพัฒนาสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี   เมื่อวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 ทีมที่ปรึกษาโครงการพัฒนาสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ นำโดย  ท่านศิวะ แสงมณี เข้าพบท่านเสริม ไชยณรงค์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อชี้แจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ  ร่วมทั้งหารือยุทธศาสตร์ของจังหวัดเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย  ในการนี้รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล  เข้าร่วมด้วย      อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • ประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 1/2557

  ประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Confe

 • วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

  วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

 • โครงการ

  โครงการ "สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อมอบความสุขให

 • Big Cleaning Day

  Big Cleaning Day

 • ร่วมงาน

  ร่วมงาน "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ"

 • ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช

  ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหา

 • การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2557

  การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที

 • การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลสถติ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2557

  การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลสถติ จังหวัดอุบลราชธาน

 • การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับกลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 1/2557

  การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับกลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 1

 • การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2557

  การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2557

 • ทีมที่ปรึกษาโครงการพัฒนาสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

  ทีมที่ปรึกษาโครงการพัฒนาสถิติและสารสนเทศระดับพื้นท

pangpan3

nic 4sgis 4osthailand 4