การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"การป้องกันการมีผลประโยน์ทับซ้อนของบุคลากรฯ"

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร   ข้าราชการ พนง.ราชการ/ลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การป้องกันการมีผลประโยน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ" ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม Video Conference สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมส่งท่านปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดินทางกลับ กทม.

ร่วมส่งท่านปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดินทางกลับ กทม.   ข้าราชการ พนักงานฯ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมส่งท่านปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ท่านวิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล เดินทางกลับ กทม. อ่านเพิ่มเติม...

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมส่งท่าน รมต.ว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมส่งท่าน รมต.ว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   ข้าราชการ พนักงานฯ หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมส่งท่าน รมต.ว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ และคณะฯ เดินทางกลับ กทม. เมื่อวันที่ 28 ม.ค.2560         อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานทำบุญศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครบรอบ 60 ปี

ร่วมงานทำบุญศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครบรอบ 60 ปี   เมื่อวันที่ 28 ม.ค.2560 ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานทำบุญศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครบรอบ 60 ปี โดยมีท่าน ดร.พิเชฐ ดุรงคฌวโรจน์ รมต.ว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดฯ          อ่านเพิ่มเติม...

รมต.ว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและคณะ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

รมต.ว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและคณะ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี   ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมต.ว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและคณะ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม พบปะให้กำลังใจแก่ข้าราชการ พนักงานฯของสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560       อ่านเพิ่มเติม...

คณะผู้บริหารสำนักงานสถิติแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

คณะผู้บริหารสำนักงานสถิติแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี   คณะผู้บริหารสำนักงานสถิติแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วยท่านนวลนภา ธนศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแหงชาติ ท่านวันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้ตรวจราชการกรม ท่านกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักบริการกลาง เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560         อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ

ร่วมต้อนรับปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ   ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับท่าน วิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาร่วมงานทำบุญศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเแียงเหนือตอนล่าง ครบรอบ 60 ปี และเปิดอาคารหอเรดาห์ตรวจอากาศ”  ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560           อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพีธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2560

ร่วมพีธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560  บรรดาข้าราชการ พนักงานราชการ สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพีธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี          อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" 2560

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 บรรดาข้าราชการ พนักงานราชการ สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี          อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พ.ย. 2559

ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พ.ย. 2559   เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ข้าราชการ/พนักงานราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมพิธีวางพานดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีวันปิยมหาราช 23 ต.ค.2559

ร่วมพิธีวันปิยมหาราช 23 ต.ค.2559   เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 ข้าราชการ/พนักงานราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า) อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

  การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"การป้องกันการมีผลประ

 • ร่วมส่งท่านปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดินทางกลับ กทม.

  ร่วมส่งท่านปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 • หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมส่งท่าน รมต.ว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมส่งท่าน รมต.ว่าก

 • ร่วมงานทำบุญศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครบรอบ 60 ปี

  ร่วมงานทำบุญศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนื

 • รมต.ว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและคณะ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

  รมต.ว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและคณ

 • คณะผู้บริหารสำนักงานสถิติแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

  คณะผู้บริหารสำนักงานสถิติแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมสำนักง

 • ร่วมต้อนรับปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ

  ร่วมต้อนรับปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 • ร่วมพีธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน

  ร่วมพีธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันยุทธหัตถีสมเ

 • ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด

  ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช"

 • ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พ.ย. 2559

  ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พ.ย. 2559

 • ร่วมพิธีวันปิยมหาราช 23 ต.ค.2559

  ร่วมพิธีวันปิยมหาราช 23 ต.ค.2559

2

pangpan3

nic 4sgis 4osthailand 4