ข่าวมาใหม่

การประชุม/หารือเกี่ยวกับการรายงาน/การประมวลผล การตอบคำถาม 4 คำถามจากนายกรัฐมนตรี เพื่อกำหนดอนาคตอนาคตประเทศไทย

การประชุม/หารือเกี่ยวกับการรายงาน/การประมวลผล การตอบคำถาม 4 คำถามจากนายกรัฐมนตรี เพื่อกำหนดอนาคตอนาคตประเทศไทย นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม/หารือ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ทั้ง ๒๕ อำเภอและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี เกี่ยวกับการรายงาน/การประมวลผล การตอบคำถาม 4 คำถามจากนายกรัฐมนตรี เพื่อกำหนดอนาคตอนาคตประเทศไทย ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จว.อบ. เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐    อ่านเพิ่มเติม...

การประชุม “สภากาแฟอุบลราชธานี” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐)

การประชุม “สภากาแฟอุบลราชธานี” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมการประชุม “สภากาแฟอุบลราชธานี” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐) ณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ โดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพ          อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมรับฟังคามคิดเห็นของประชาชน เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับแก้ไข พ.ศ.๒๕๖๐)

การประชุมรับฟังคามคิดเห็นของประชาชน เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับแก้ไข พ.ศ.๒๕๖๐) นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังคามคิดเห็นของประชาชน เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับแก้ไข พ.ศ.๒๕๖๐) ณ ห้องทับทิมสยามโรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐                อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม

ร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม   นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม ณ วัดมหาวนาราม วันที่ 16 มิถุนายน 2560              อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี รวมพลังสามัคคีประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ตามโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                อ่านเพิ่มเติม...

การดำเนินโครงการสำรวจความต้องการสวัสดิการของผู้มีรายได้น้อย

การดำเนินโครงการสำรวจความต้องการสวัสดิการของผู้มีรายได้น้อย   นายวัชรินทร์ เจิมประไพ พร้อมทั้งข้าราชการ เข้าพบท่านรองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการสำรวจความต้องการสวัสดิการของผู้มีรายได้น้อยจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๐"

กิจกรรม   นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรม "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๐" วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หลังใหม่                   อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับหน่วยงานกระทรวงคมนาคมร่วมถวายความรำลึกแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปลูกดอกดาวเรือง

จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับหน่วยงานกระทรวงคมนาคมร่วมถวายความรำลึกแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปลูกดอกดาวเรือง นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชาชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรม "จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับหน่วยงานกระทรวงคมนาคมร่วมถวายความรำลึกแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปลูกดอกดาวเรือง" เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หลังใหม่                  อ่านเพิ่มเติม...

พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560       อ่านเพิ่มเติม...

การดำเนินโครงการดิจิทัลชุมชนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผ่านโครงการ e-Commerce ชุมชนของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด

การดำเนินโครงการดิจิทัลชุมชนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผ่านโครงการ e-Commerce ชุมชนของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี และนายธีศิษฎ์ ทือกระโทก หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดอุบลราชธานี เข้าพบพันเอกพูลศักดิ์ สมบูรณ์ รอง ผอ.รมน. จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อหารือการดำเนินโครงการดิจิทัลชุมชนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผ่านโครงการ e-Commerce ชุมชนของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2560   อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุม "สภากาแฟจังหวัดอุบลราชธานี" ประจำเดือน พ.ค.60

ร่วมประชุม   เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นายวัชรินทร์ เจิมประไพ เข้าร่วมการประชุม "สภากาแฟจังหวัดอุบลราชธานี" ประจำปี พ.ศ.2560 (ประจำเดือนพฤษภาคม 2560) ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารต้อนรับ สวนสัตว์อุบลราชธานี โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพ               อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • การประชุม/หารือเกี่ยวกับการรายงาน/การประมวลผล การตอบคำถาม 4 คำถามจากนายกรัฐมนตรี เพื่อกำหนดอนาคตอนาคตประเทศไทย

  การประชุม/หารือเกี่ยวกับการรายงาน/การประมวลผล การตอบ

 • การประชุม “สภากาแฟอุบลราชธานี” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐)

  การประชุม “สภากาแฟอุบลราชธานี” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (ประจำ

 • การประชุมรับฟังคามคิดเห็นของประชาชน เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับแก้ไข พ.ศ.๒๕๖๐)

  การประชุมรับฟังคามคิดเห็นของประชาชน เรื่อง ร่างประก

 • ร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม

  ร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดท่านรองผู้ว่าราชกา

 • โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อน

 • การดำเนินโครงการสำรวจความต้องการสวัสดิการของผู้มีรายได้น้อย

  การดำเนินโครงการสำรวจความต้องการสวัสดิการของผู้มีร

 • กิจกรรม

  กิจกรรม "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๐"

 • จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับหน่วยงานกระทรวงคมนาคมร่วมถวายความรำลึกแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปลูกดอกดาวเรือง

  จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับหน่วยงานกระทรวงคมนาคมร่วม

 • พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

  พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

 • การดำเนินโครงการดิจิทัลชุมชนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผ่านโครงการ e-Commerce ชุมชนของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด

  การดำเนินโครงการดิจิทัลชุมชนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

 • ร่วมประชุม

  ร่วมประชุม "สภากาแฟจังหวัดอุบลราชธานี" ประจำเดือน พ.ค.60

2

pangpan3

nic 4sgis 4osthailand 4