การดำเนินงานการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติโดยใช้มิติทางด้านศาสนาผ่านกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธสาสนา

การดำเนินงานการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติโดยใช้มิติทางด้านศาสนาผ่านกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธสาสนา   การดำเนินงานการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติโดยใช้มิติทางด้านศาสนาผ่านกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธสาสนา งาน สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทะศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2557  โดยสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระและทำความสะอาดบิเวณวัดหนองแกใหม่ เมื่อวันที่ 16 กรฏฎาคม 2557    อ่านเพิ่มเติม...

นิทรรศการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

นิทรรศการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา กิจกรรมวันวิสาขบูชา วันอังคารที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นพุทธศาสนิกชนร่วมนิทรรศการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชาและร่วมเวียนเทียนในช่วงค่ำ อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล 2557

ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล 2557 นายณัฐวัฒน์  กาญจน์ธนภัทร พร้อมข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2557 ณ. หอประชุมไพรพระยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าฯ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557

ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าฯ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี รดน้ำขอพรสถิติจังหวัด และร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าฯ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลากลางจังหวัด 2557

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลากลางจังหวัด 2557 สนง.สถิติจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลากลางจังหวัด โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายวันชัย สุทธิวรชัย เป็นประธานในพิธี วันที่ 14 ก.พ. 2557 อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • การดำเนินงานการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติโดยใช้มิติทางด้านศาสนาผ่านกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธสาสนา

  การดำเนินงานการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนใน

 • นิทรรศการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

  นิทรรศการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

 • ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล 2557

  ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล 2557

 • ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าฯ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557

  ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าฯ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 255

 • กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลากลางจังหวัด 2557

  กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลากลางจังหวัด 2557

pangpan3

 

banner20 banner7 banner23 

banner18 banner15 banner29

banner14 banner28 banner24